Tiedote julkaistu 27.03.2017

KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN OTTAMINEN VESANNON KUNTAAN

 Vesannon kunta työllistää kaikki iältään 16 – 19-vuotiaat nuoret (vuonna 2017 19 vuotta täyttävät) ajalla 2.5. - 31.8.2017. Jo aiemmin kaksi kertaa kunnan vastaavassa kesätyössä olleita nuoria ei huomioida kesätyöntekijöitä palkattaessa. Kunkin työsuhteen pituus on 15 työpäivää ja tältä ajalta maksetaan palkkaa 450 euroa. Työaika on 6 tuntia/päivä.

Hakuaika päättyy 28.4.2017 klo 15.00 ja hakulomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta, nuorisotiloilta, kirjastosta ja koululta. Lomakkeen voi tulostaa myös tästä. Hakijan koti/asuinpaikan tulee olla Vesanto. Nuoret sijoitetaan työhön eri hallintokunnille. Hakemuksessa tulee esittää toive tehtävästä. Hakemus lähetetään osoitteella: Vesannon kunta, Sonkarintie 2, 72300 VESANTO tai sähköpostiin: vesannon.kunta(at)vesanto.fi.

KUNNAN TUKI YRITYKSILLE, YHDISTYKSILLE, YHTEISÖILLE JA KOTITALOUKSILLE NUORTEN KESÄTÖIHIN PALKKAAMISEEN

Vesannon kunta tukee myös vesantolaisia yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kesätyöpaikan järjestämisessä 16 – 19-vuotiaille vesantolaisille nuorille ajalla 1.6. – 31.8.2017.

Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat 16 – 19-vuotiaat vesantolaiset nuoret. Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea. Työsuhteen keston tulee olla vähintään 3 viikkoa, josta työnantajalle maksetaan tukea 450 €/nuori.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista. Nuorten työajan tulee olla väh. 30 h/vko. Tuki myönnetään hakujärjestyksessä, tasapuolisuus huomioiden. Myönnetystä tuesta lähetetään kirjallinen päätös.

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta, josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja –kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.

VESANNON KUNNANHALLITUS

Ajankohtaista

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtymässä maakunnille - Vastaa asiakaskyselyyn!
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Uusi valtuusto on valittu ja vahvistettu!
Lue Lisää

Kansalaisopiston kevätnäyttely 12.-29.4.2017 K-market Vesselissä
Lue Lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus on luettavissa
Lue Lisää

KUULUTUS Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä (kaavan ajantasaistus)
Lue Lisää

TIEDOTE Vesannon yhtenäiskoulun sisäilmatilanteesta
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä tuki yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille
Lue Lisää