Tiedote julkaistu 07.04.2017

KUULUTUS

Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos on valmistunut ja se on nähtävillä aikavälillä 12.04.2017 – 12.05.2017. Suunnittelualue käsittää Vesantojärven ja Sonkarin ranta-alueiden lisäksi muita lähialueen pienempiä järviä ja lampia.

Kaavan tavoitteena on päivittää alkuperäinen Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaava ajan tasalle. Tämä sisältää muun muassa rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden päivittämisen (k-m²), rakennuspaikkojen siirrot, käyttötarkoituksen muutokset sekä päivittäminen toteutuneeseen tilanteeseen. Myös kaava-alueen luonto- ja kulttuuriarvojen selvityksiä on päivitetty ja huomioitu kaavaratkaisussa.

Kaavaluonnos on nähtävillä Vesannon kunnan teknisessä toimessa (Sonkarintie 2, 72300 VESANTO) sekä kunnan internetsivuilla kohdassa: Kaavoitus ja rakentaminen  -->   Keskeneräiset kaavat.

http://www.vesanto.fi/index.php?id=475

 

Kaavaluonnoksesta voi antaa palautetta postitse tai sähköpostitse kaavan laatijalle Pasi Ronkaiselle.

FCG (Kaavan laatija):

Pasi Ronkainen,

PL 1199, (Microkatu 1), 70211 KUOPIO

Puh. 050 3657692

Sähköposti pasi.ronkainen@fcg.fi

Vesanto 11.04.2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KUULUTUS PDF   muodossa

 

Ajankohtaista

Vesannon kunnantoimisto sekä kirjasto ovat suljettuina perjantaina 26.5.2017
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää