Tiedote julkaistu 19.04.2017

Vesannon perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Toimi täytetään sopimuksen mukaan. Toimi sijoittuu Vesannon kunnan perusturvaan/vanhustenhuoltoon.

Valittavan sairaanhoitajan ensisijainen työpiste on Simolan palvelukeskus. Palvelukeskuksessa järjestetään tehostettua palveluasumista. Yksikkö jakautuu kolmeen pienempään osastoon ja tuottaa palveluita yhteensä 43 asukkaalle. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu lääkehoidosta vastaaminen, yhteistyö lääkärin kanssa sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman mukainen kuntouttava hoitotyö. Sairaanhoitaja tekee 2-vuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Haemme motivoitunutta, sekä positiivisen ja kehittämismyönteisen asenteen omaavaa henkilöä. Hankittu työkokemus ikäihmisten parista huomioidaan.

Palvelusuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan.

Toimeen valittavilla on 4 kk:n koeaika. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset, joihin liitetään CV, tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen: Vesannon kunta, Sosiaalitoimisto, Valokuja 2, 72300 Vesanto tai sähköpostilla osoitteeseen anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Lisätietoja antavat:
Palveluasumisen esimies 0400-823 860
Perusturvajohtaja 044-7885 400

Vesanto 18.4.2017

Ajankohtaista

Vesannon kunnantoimisto sekä kirjasto ovat suljettuina perjantaina 26.5.2017
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää