Tiedote julkaistu 19.04.2017

Vesannon perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN

Toimi täytetään sopimuksen mukaan. Toimi sijoittuu Vesannon kunnan perusturvaan/vanhustenhuoltoon. Lähihoitajan ensisijainen sijoituspaikka on Simolan palvelukeskus.

Lähihoitajan tehtävään kuuluu palvelu- ja hoitosuunnitelman mukainen kuntouttava hoitotyö sekä omahoitajana toimiminen. Työ on 3-vuorotyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta vastaavaa tutkintoa (Laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 § 8). Haemme motivoitunutta sekä positiivisen ja kehittämismyönteisen asenteen omaavaa henkilöä. Hankittu työkokemus ikäihmisten parissa huomioidaan.

Valinnassa painotamme lisäksi koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittua tietoa joko mielenterveys- ja päihdeongelmaisen asiakkaan kohtaamiseen tai tietoa kuntoutuksesta ja kuntouttavasta työotteesta.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan.

Toimeen valittavilla on 4 kk:n koeaika. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset, joihin liitetään CV, tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen: Vesannon kunta, Sosiaalitoimisto, Valokuja 2, 72300 Vesanto tai sähköpostilla osoitteeseen anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Lisätietoja antavat:
Palveluasumisen esimies 0400-823 860
Perusturvajohtaja 044-7885 400

Vesanto 18.4.2017

Ajankohtaista

Vesannon kunnantoimisto sekä kirjasto ovat suljettuina perjantaina 26.5.2017
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää