Kuulutukset ja ilmoitukset
Takaisin

Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä

ILMOITUS ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ

Kuntalain (10.4.2015/410) 142 §:n mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien on viipymättä julkaistava ilmoitus päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta valitusajan päättyessä.

Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 11.3.2019 antanut päätöksen nro 19/0055/4 Dnro 02281/17/2207 Jukka Solmion kunnallisvalitukseen. Asia koskee viranhaltijan irtisanomista.

Päätös, johon on haettu muutosta:

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 19.8.2017 § 100

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki Solmion vastineessaan esittämää 5.1.2016 annetun varoituksen vanhentumista koskevaa valitusperustetta.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeus hylkää Solmion ja Savon koulutuskuntayhtymän oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Tarkemmat tiedot Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä on saatavilla Vesannon kunnantoimistosta.


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia