Takaisin

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä kunnan tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille nuorten kesätöihin palkkaamiseen

Vesannon kunta työllistää kaikki iältään 16 – 19-vuotiaat nuoret (vuonna 2018 19 vuotta täyttävät) ajalla 2.5. - 31.8.2018. Jo aiemmin kaksi kertaa kunnan vastaavassa kesätyössä olleita nuoria ei huomioida kesätyöntekijöitä palkattaessa. Kunkin työsuhteen pituus on 15 työpäivää ja tältä ajalta maksetaan palkkaa 450 euroa. Työaika on 6 tuntia/päivä.

Hakuaika päättyy 6.4.2018 klo 15.00 ja hakulomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta, nuorisotiloilta, kirjastosta ja koululta. Lomakkeen voi tulostaa myös tästä: word-versiona tai pdf-versiona. Hakijan koti/asuinpaikan tulee olla Vesanto. Nuoret sijoitetaan työhön eri hallintokunnille. Hakemuksessa tulee esittää toive tehtävästä. Hakemus lähetetään osoitteella: Vesannon kunta, Sonkarintie 2, 72300 VESANTO tai sähköpostiin: vesannon.kunta@vesanto.fi.

Vesannon kunta tukee myös vesantolaisia yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kesätyöpaikan järjestämisessä 16 – 19-vuotiaille vesantolaisille nuorille ajalla 1.6. – 31.8.2018.

Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat 16 – 19-vuotiaat vesantolaiset nuoret. Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea. Työsuhteen keston tulee olla vähintään 3 viikkoa, josta työnantajalle maksetaan tukea 300 €/nuori.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista. Nuorten työajan tulee olla väh. 30 h/vko. Tuki myönnetään hakujärjestyksessä, tasapuolisuus huomioiden. Myönnetystä tuesta lähetetään kirjallinen päätös. Tukea on haettava kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta, josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja –kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista

VESANNON KUNNANHALLITUS     


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia