Kuulutukset ja ilmoitukset
Takaisin

Kirkonkylän osayleiskaava 2040 kaavaehdotus

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA 2040
KAAVAEHDOTUS

Alueen maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, on oikeus esittää asiasta mielipiteensä tai muistutuksensa.

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 26.9. -25.10.2019 välisen ajan Vesannon kunnan ilmoitustaululla (Keskustie 5) sekä tästä linkistä.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa Vesannon kunnanhallitukselle, os. Keskustie 5, 72300 VESANTO.

Lisätietoja tekninen johtaja Juha Soininen puh. 0500 675247, tai FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä DI Timo Leskinen puh. 040 598 9680

Vesannolla 23.9.2019

Vesannon kunnanhallitus


Vesannon kunta

Keskustie 5, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia