Takaisin

Kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen

Vesannon kunta on käynnistänyt kirkonkylän osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaava tulee olemaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua (asemakaavoitus) ohjaava osayleiskaava.

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä edistää taajamakuvaa sekä ympäristönparantamista.

Kaavaa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain MRL:n 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä Vesannon kunnan nettisivuilla 11.6. – 10.7.2018 välisenä aikana. Linkki.

Mahdolliset mielipiteet OAS:sta tulee osoittaa kunnanhallitukselle, Sonkarintie 2, 72300 Vesanto tai vesannon.kunta@vesanto.fi

Kaavaluonnos on nähtävänä myös teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Lisätietoja tekninen johtaja Juha Soininen puh. 0500 675 247 tai FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä DI Timo Leskinen puh. 040 598 9680. 

Vesannolla 6.6.2018

Vesannon kunnanhallitus


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia