Ajankohtaista
Takaisin

Turvallisuustiedote 10.5.2019 Vesannon kunta rakennushanke/yhtenäiskoulu ja lukio

 

 

 

 

 

2    

 

 

 

                                       Koulun purkaminen ja tukimuurien       

               rakentaminen / VAARA-ALUE

                                rakennusaika 5.8.-15.10. 2019

                               

 

 

 

       
 
   

3    

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ulkoverkkojen rakentaminen      

               rakentaminen / VAARA-ALUE

                                rakennusaika 6.5.-2.8. 2019

                työmaa-aika 3.6.-2.8.2019

Lisäksi pieniä töitä toteutetaan myös merkattujen pääalueiden ulkpuolella

   

Pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Kuoma Oy.

Kohteen suunnittelusta vastaa Arkkitehtipalvelu Oy.

 

Rakentamisen vaikutukset

Alueella liikkuu työkoneita, maansiirtoajoneuvoja sekä työmaan logistiikkaa palvelevia ajoneuvoja, koko

I-vaiheen rakentamisen ja toimenpiteiden ajan. Liikenne tapahtuu pääasiassa Koulutiellä. Talotekniikkarakennuksen rakentamisesta johtuvaa ajoneuvoliikennettä tapahtuu myös Lylyntiellä ja Kelkkakujalla.

Rakentamisessa noudatetaan olemassa olevia määräyksiä ja ohjeita turvallisuudesta. Tästä huolimatta rakentamisesta aiheutuu normaalia rakentamisen melu- ja näköhaittaa, varsinkin vanhan koulurakennuksen purkamisvaiheessa. Pölyhaitat pyritään eliminoimaan minimiin.

 

Suositellut koulumatkareitit ja huomiot

- Koulutien suunnasta Keltamoon

- Koulutien bussitaskusta  koulun pihaan rivitalojen pihan kautta

- Kirkonkylän suunnasta Kelkkakujan viereistä kävelytietä suoraan Lemmikin pihaan

- Hallilta kentille yläpihan (traktorivaraston viereinen ovi) ja alapihan kautta

- Alakoululta halliin ja päiväkodille pihan kautta hallin ja työmaakopin välistä

- Lukiolta Keltamoon joko Koulutien kautta tai alapihan ja ylläpihan sekä parkkialueen kautta

- Keltamolta hallille parkkialueen kautta

 

 

Parkkipaikat:

- autot päiväkodin parkkialueelle (tarvittaessa Koulutien varteen)

- polkupyörät Lemmikin pihalla olevan ulkovälinevaraston reunalle kävelytien puolelle

- mopot ja polkupyörät Keltamon edustalle

 

 

Turvallisuuteen liittyvät asiat

Rakennus- ja purkualueet rajataan pääurakoitsijan toimesta aidoin. Työmaa-alueella meneminen ja liikkuminen on kielletty kaikkina vuorokauden aikoina.  Alueella on mm. kameravalvonta.

Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä toimiville oppilaille, henkilökunnalle ja asukkaille tiedotetaan liikennejärjestelyistä ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Yleisillä teillä rakentamisesta johtuvan liikenteen vuoksi on siellä noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Annettuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa.

 

Urakoitsijoiden ja kaikkien osapuolien tietoon on saatettu kohteen erityispiirteet koulualueena muine kuntapalveluineen ja, että siellä liikkuu ja oleskelee varsinkin lapsia.

 

Kohteessa kiinnitetään kunnan puolesta ja toimeksiannosta erityistä huomioita turvallisuuteen rakennus-alueilla ja niiden ulkopuolella.

 

Turvallisuus vaatii kaikkien tarkkaivaisuutta ja huomiota!

 

Juha Soininen, tekninen johtaja, puh. 050-067 5247

Jaana Ruuskanen, hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050-387 9966

Lari Hiltunen, vastaava mestari puh. 044-775 5677


Vesannon kunta

Keskustie 5, 72300 VESANTO
044 0885401 (neuvonta)


vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia