Kuulutukset ja ilmoitukset
Takaisin

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Ympäristöministeriön selvitys

Manner-Suomen luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaista kivikkokerrostumista on valmistunut oheinen selvitys. Selvityksessä on arvotettu ja rajattu koko maassa (pl. Ahvenanmaa) sellaiset kivikkoiset ja louhikkoiset kerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Työssä otetaan huomioon myös metsälain (1093/1996) 10 §:n 7 kohdan tarkoittamat erityisen tärkeät kivikkoiset ja louhikkoiset elinympäristöt. Selvitys kuuluu osana ympäristöhallinnon toimeksiannosta jo 1970-luvulla aloitettuihin geologisten muodostumien valtakunnallisiin inventointeihin, joita on tehty maassamme kiireellisyysjärjestyksessä.

Tämän selvityksen päätavoitteena onkin antaa tietopohjaa sovellettaessa maa-aineslain säännöksiä tai suunniteltaessa alueiden maankäyttöä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämällä tavalla. Tällä selvityksellä ei kuitenkaan ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia maaainesten oton tai maakäytön suunnittelun osalta.

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisu sekä julkaisussa mainittujen kivikkokerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat ovat saatavilla verkkosivulta


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia