Takaisin

Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan päivittämisen ja muuttamisen kaavaehdotus

MRL 65 §:n nojalla asetetaan julkisesti nähtäville:

Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan päivittämisen ja muuttamisen kaavaehdotus

Alueen maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, on oikeus esittää asiasta mielipiteensä tai muistutuksensa.

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 6.11.2017 – 13.12.2017 välisen ajan Vesannon kunnan teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivulla https://www.vesanto.fi/vireilla-olevat-kaavat

Mahdolliset muistutukset em. kaavaehdotuksesta on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa Vesannon kunnanhallitukselle osoitettuna, os. Sonkarintie 2, 72300 VESANTO.

Lisätietoja: Rakennustarkastaja Eero Talja puh. 0500 573 720 tai FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä DI Timo Leskinen puh. 040 598 9680.

 

Vesannolla 6.11.2017

Vesannon kunnanhallitus


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia