Ajankohtaista
Takaisin

KIRKONKYLÄT PALVELUKESKUKSINA -HANKE

KIRKONKYLÄT PALVELUKESKUKSINA

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa kehitetään kumppanuuksia, joiden kautta säilyy entisiä ja syntyy uusia palveluita sekä uudenlaisia palvelutuotannon muotoja. Toiminnassa hyödynnetään kirkonkylissä ja kyläkeskuksissa olevia tyhjiä tiloja.

- Hankeaika: 1.10.2017 - 30.11.2019
- Rahoittajat: ELY/maaseuturahasto, Pohjois-Savon liitto/Pohjois-Savon kehittämisrahasto
- Hallinnoija: Mansikka ry
- Toteutusalue: Pohjois-Savo + Joroinen

Tavoitteena mm.
- Tyhjiä ja vajaakäyttöisiä tiloja hyötykäyttöön
- Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistuminen ovat merkittäviä elinvoiman osatekijöitä
- Asukkaiden yhteisen tahtotilan syntyminen elinympäristön ja uusyhteisöllisyyden kehittämiseen
- Asenteiden muokkaaminen myönteisemmäksi asukasosallisuuteen ja muutoksiin
- Kumppanuuksia kehittämällä syntyy uudenlaisia palvelutuotannon muotoja, olemassa oleva palvelutarjonta kehittyy
- Säilyttää ja kehittää kirkonkylien elinvoimaisuutta - vastata maakunta-ja sote-uudistuksen haasteisiin maaseudulla - hyödyntää mahdollisuudet

Vesanto on yksi pilottikohde Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeessa (Mansikan alue: Kangaslampi, Vesanto). Hankkeessa on erilaisia teemoja esim. tilaohjelma + ympäristönhoito sekä palvelutarvekartoitus.
Jokainen voi seurata hankkeen toimintaa -myös Vesannolla, lukea uutiskirjeitä jne.

Mansikka ry:n nettisivuosoite ja facebook osoite


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia