Ajankohtaista
Takaisin

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikunta

Vesannon kunta on mukana kaksivuotisessa Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hankkeessa, jossa päämääränä on edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla. Kohderyhmä on rajattu vähän liikkuviin, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneisiin ja heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ikäihmisiin (75+). 

Toimintakykyisempi vanhusväestö tukee kunnan elinvoimaisuutta: sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vähenevät, ikäihmiset saavat lisää osallistumismahdollisuuksia ja terveyserot kapenevat. Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen, jonka kesto on kaksi vuotta.

Vesannolla ja Tervossa tehdään tiivistä yhteistyötä asian tiimoilta. Vuoden 2017 aikana toteutetaan vertaisohjaajakoulutusta molempien kuntien osalta, lisäksi suunnitteilla liikuntaraadin järjestäminen molemmissa kunnissa syksyllä 2017. Ulkoiluystävätoiminnan kehittämistä on alustavasti suunniteltu vuodelle 2018.

> Voimaa vanhuuteen kärkihanke -esittely [pdf]


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia