Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoitomaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 

Päivähoitomaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti (1.3.2017 alk.):

perheen koko

tuloraja €/kk

maksu %

2

1915

11,5

3

1915

9,4

4

2053

7,9

5

2191

7,9

6

2328

7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

 

Jos lapsen varhaiskasvatuspalvelun tarve on säännölliesti vähäisempi kuin 35 h viikossa, määritellään kuukausimaksu huoltajan hakemuksesta etukäteen sovittujen hoitotuntien mukaisesti.

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatusjohtaja
Ritva Lyytinen
050 387 9951
ritva.lyytinen(at)vesanto.fi

Lastentarhanopettaja
Riitta Pääkkönen
044 788 5427 (Päiväkoti Esikko)
riitta.paakkonen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Koulutie 16, 72300 Vesanto

Päivähoitotoimisto avoinna
ma-pe klo 9-15