Asiakkaan oikeudet

Asiakasta on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ja asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ilman syrjintää. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja itseään koskevista asioista. Asiakas on myös itse velvollinen antamaan tarvittavat tiedot.

 

Asiakas voi tehdä muistutuksen, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa. Viranomaisten on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa. Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa tekemään muistutuksen (ks. sosiaaliasiamies). Muistutuksella ei voi hakea muutosta päätökseen. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen, asiakas voi hakea muutosta ensin oikaisuvaatimuksella perusturvalautakunnalta ja sen jälkeen valituksella hallinto-oikeudelta ja viimeisimmäksi korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia koskevat lomakkeet: 

Asianosaisen tietojensaantioikeutta koskeva pyyntö

Omien tietojen tarkastuspyyntölomake 

Omien tietojen korjaamista koskeva pyyntö 

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistutuslomake

Hallintokantelu


Lähetä hakemus/lomake postitse osoitteella tai käytä turvapostia: 
Vesannon kunta / Sosiaalitoimi
Valokuja 2
72300 Vesanto

Ota yhteyttä

Perusturvajohtaja
Anne-Leena Pellikka
044 788 5400
anne-leena.pellikka(at)vesanto.fi

Turvaposti

Toimistosihteeri
Mervi Sauhke
- laskutus, asiakasmaksut
040 714 3317
mervi.sauhke(at)vesanto.fi

 


Käynti- ja postiosoite: 
Vesannon kunta/sosiaalitoimisto
Valokuja 2, 72300 Vesanto