Vesannon kunnan elinvoimaryhmä

1) Kehittää ja arvioi koko Vesannon kunnan toimintaa elinvoimanäkökulmasta,

2) Kehittää ja arvioi kunnan elinvoimajohtamista,

3) Valmistelee elinvoimaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia kehittämishankkeita,

4) Avustaa kunnanvaltuustoa ja –hallitusta strategiatyössä.