Ulkoiluystäväksi iäkkäälle koulutus - koulutusta vapaaehtoisille

Koulutusta vapaaehtoisille ULKOILUYSTÄVÄKSI IÄKKÄÄLLE -koulutus Enemmän ulkoilua turvallisessa seurassa. Iloa ulkoilusta - tukea tuttavasta. Lisätietoja koulutuksen sisällöstä, kestosta,...

Satunnainen otos

Satunnainen otos: Sisä-Savon kansalaisopiston Kuvia ja tarinoita-ryhmän valokuvia Vesannon kirjastossa maaliskuussa 2018

Kansalaisopiston kurssiehdotuskysely

Sisä-Savon kansalaisopiston kurssiehdotuskysely on auki netissä 28.2.2018 saakka ja siihen toivotaan kaikkien opistoalueen kuntalaisten aktiivista osallistumista. Kyselyyn vastataan kunnittain,...
Sisältöä ei löydy.

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä kunnan tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille nuorten kesätöihin palkkaamiseen

Vesannon kunta työllistää kaikki iältään 16 – 19-vuotiaat nuoret (vuonna 2018 19 vuotta täyttävät) ajalla 2.5. - 31.8.2018. Jo aiemmin kaksi kertaa kunnan vastaavassa kesätyössä olleita nuoria ei...

Kotihoidossa haettavana lähihoitajan määräaikaisia sijaisuuksia kesälle 2018

Vesannon kotihoidossa on haettavana lähihoitajan määräaikaisia sijaisuuksia kesälle 2018 (toukokuu-syyskuu). Työsuhteet alkavat sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n mukaan. Työ on...

Kutsuntakuulutus

Kuulutus Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitettavista v. 2000 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen...