KIRKONKYLÄT PALVELUKESKUKSINA -HANKE

KIRKONKYLÄT PALVELUKESKUKSINA Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa kehitetään kumppanuuksia, joiden kautta säilyy entisiä ja syntyy uusia palveluita sekä uudenlaisia palvelutuotannon...

Haja-asutuksen jätevedet kuntoon! Jätevesiviikko 16.-22.4.2018

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET KUNTOON! Jätevesiviikko 16. - 22.4.2018 Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmä? Miten edetä kunnostamisessa? Kiinteistönomistaja tarkista, koskeeko...

Kuntastrategialuonnos kuntalaisten kommentoitavana

Anna palautetta 6.5.2018 mennessä. Kaikki palaute on arvokasta!
Sisältöä ei löydy.

Ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus Kuulutus on nähtävänä 9.4. - 9.7.2018 välisen ajan. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin...

Jätehuollon palvelutasoluonnos nähtävillä

Jätehuollon palvelutaso luonnosvaiheessa - asukkailla mahdollisuudet vaikuttaa Kuulutus nähtävillä osoitteessa: http://www.jatelautakunta.fi/fi/kuulutukset-1/

Kutsuntakuulutus

Kuulutus Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitettavista v. 2000 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen...