Ajankohtaista

Sydänmaa-messut – hyvinvointia läheltä 27.3.2020

Käynnissä on nyt esittelijähaku messuille. Tervetuloa mukaan esittelemään oman yrityksen palveluita, harrastusporukan toimintaa, yhdistyksen toimintaa, terveyttä tukevia palveluita, omia tuotteita jne.

Mitä Sinulle kuuluu? -työhyvinvointi-iltapäivä Suonenjoella 28.1.2020

Kunta järjestää yhteisen kuljetuksen Suonenjoelle 28.1.2020 "Mitä sinulle kuuluu?" -työhyvinvointi-iltapäivään. Lähtö klo 12 Teboililta, tilaisuus kestää 13:00-18:00. Puhujana mm. Tapani Riekki,...

Palveluyhtiö Viisarit Oy on aloittanut toimintansa

Palveluyhtiö Viisarit Oy on aloittanut toimintansa       1.1.2020 10:33 Palveluyhtiön työntekijöiden yhteystiedot ovat uudistuneet. Tällä hetkellä Vesannolla...
Tapahtumat
Takaisin

Toimittaja Jussi Konttinen kertoo Siperian vuodestaan kirjastolla ke 29.1.2020 klo 18

Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­ja Jus­si Kont­ti­nen muut­ti taannoin lastensa ja vaimonsa kanssa Si­pe­ri­an kyl­mim­mäl­le alu­eel­le Ja­ku­ti­aan. Perhe totutteli hyiseen mannertalveen ja siperialaiseen elämänmenoon omine kommervenkkeineen.

Kont­ti­nen on jul­kais­sut ko­ke­muk­sis­taan kir­jan Si­pe­ria – suo­ma­lai­sen per­heen ih­meel­li­nen vuo­si iki­rou­dan maas­sa. Se kä­sit­te­lee elä­mää Töh­ty­rin ja­kuut­ti­ky­läs­sä, mut­ta myös Si­pe­ri­an ta­lout­ta, po­li­tiik­kaa ja kult­tuu­ria, val­ta­vaa erä­maa­ta, suun­nat­to­mia luon­non­rik­kauk­sia, ark­ti­sen alu­een herk­kää luon­toa ja il­mas­ton­muu­tos­ta.

Kont­ti­nen tarinoi kir­jas­taan sekä Si­pe­ri­as­ta sa­noin ja ku­vin Vesannon ­kir­jas­tol­la keskiviikkona 29.1.2020 kel­lo 18. Ti­lai­suus on il­mai­nen ja kai­kil­le avoin.

Kesto 60 minuuttia + keskustelu. Tilaisuudessa voi ostaa Siperia-kirjaa hintaan 20 euroa (käteismaksu).


Kuulutukset ja ilmoitukset

Rakennuslupa

Rakennuslupa

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi v. 2020-2026

Kuulutus Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.-20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä ...

Rakennuslupa

Rakennuslupa

SOMESEINÄ