PUUMATERIAALIN TERVEYSVAIKUTUKSISTA SISÄKÄYTÖSSÄ

 

Puusta rakennettujen koulujen ja päiväkotien suosio lisääntyy koko ajan. Eikä ihme, sillä viime vuosina myös Suomessa on alettu kiinnittää huomiota entistä enemmän puun tarjoamiin myönteisiin terveysvaikutuksiin.

Puun käytön lisääntymistä ovat auttaneet viimeaikaiset tutkimustulokset, joissa on tutkittu puun ominaisuuksia ihmisten terveyteen asumis-, oleskelu- ja työympäristöissä.

 

Puumateriaalien vaikutus huoneilmaan

Suhteellinen ilmankosteus vaikuttaa koettuun ilman lämpötilaan ja sisäilman miellyttävyyteen. Puulla on kyky sitoa ja vapauttaa ilmankosteutta ympäristön lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan.

Tutkimuksissa on havaittu, että mitä enemmän talon näkyvissä sisärakenteissa on käytetty puuta, sitä paremmin sisäilman kosteus pysyy terveyden kannalta optimialueella, joka on 30-55%. Tasainen huoneilman kosteus tasaa myös huoneen lämpötilaa ja tekee huoneessa olosta miellyttävän.

Puulla on myös antibakteerisia ominaisuuksia, etenkin männyllä. Puun antibakteeriset ominaisuudet tiedetään ja sitä on osattu hyödyntää etenkin leikkuulaudoissa ja saunarakenteissa. Vähemmän tunnettua on, että antibakteerisista ominaisuuksista on hyötyä myös sisäilman laatuun. Puun antibakteeriset ominaisuudet alentavat huoneilmassa olevien bakteerien ja homeiden tuottamia toksisia yhdisteitä.

Astman ja atooppisen ihon yleisin aiheuttaja on huonepunkki. Puuöljyt ja puiden    haihtuvat yhdisteet hidastavat punkkien lisääntymistä. Puumateriaalien käytöllä voidaan    vähentää huonepunkkien ihmisen terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Puun hydroskooppisuus ja antibakteerisuus ovat ominaisuuksia, joita hyödyntämällä  voidaan parantaa sisäilman laatua ja sitä kautta esimerkiksi kouluissa oppilaitten ja työntekijöiden hyvinvointia.

 

Puusta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vaikutus ihmisen elimistöön

Suomessa esiintyvästä mäntylajistamme (Pinus Sylvestris) erittyy ilmaan erilaisia terpeenejä, pineenejä, happoja ja aldehydejä.

Puulaji, puumateriaalin käsittely- ja varastointiaika vaikuttavat puumateriaalista haihtuvien yhdisteiden laatuun ja määrään. Ilmakuivatusta mäntypuusta erittyy mm. terpeenejä, eniten α-pineeniä, jonka osuus on 40-47% haihtuvien yhdisteiden kokonaismäärästä. Lämpökäsittelyn jälkeen puusta haihtuu etikkahappoa, etanolia ja furfuraalia, joita ei haihdu ilmakuivatusta puusta. Terpeenit voivat aiheuttaa korkeina pitoisuuksina, kuten tuorepuussa esiintyessään, kurkku-, nenä- ja silmä-ärsytystä esimerkiksi puutuoteteollisuuden valmistusprosesseissa työskenteleville ihmisille.

Saksalaisessa keuhkosolumalli -tutkimuksessa puumateriaaleista huoneilmaan haihtuvien VOC-yhdisteiden, eli terpeeni- ja aldehydipitoisuuksien, ei todettu aiheuttavan muutoksia keuhkosolujen elävyyteen eikä DNA:han.

Terpeeneillä (männyn Alfa- ja Beta-pineenit) on sitä vastoin osoitettu olevan immuunipuolustusta aktivoivia vaikutuksia. Ne vähentävät stressihormonien vaikutusta ja kaappaavat syöpäsoluja. Pineenin vaikutus syöpäsolujen määrään ei ole suora, vaan kasvua alentava vaikutus syntyy jonkin välimekanismin kautta.

 

Stressiä alentava vaikutus

Puulla on todettu ihmisen mieltä ja terveyttä elvyttäviä, restoratiivisia ominaisuuksia.

Useiden tutkimusten mukaan puun käyttö sisustuksessa alentaa stressiä. Tätä on tutkittu mm. kouluympäristössä, jossa sydämen sykevaihtelun perusteella on päätelty, että  stressipiikki alenee puukoulun luokassa nopeammin kuin verrokkiluokassa, jossa  stressitaso pysyy korkeampana koko päivän.

Vanhainkodissa on myös tutkittu puumateriaalien käyttöönoton vaikutuksia; siellä puunkäytön lisäyksen on todettu lisäävän vanhusten sosiaalisuutta ja parantavan kykyä   huomioida ympäristöään.

Potilashuoneissa puun käytön sopiva lisäys laski pulssia ja kohensi mielialaa.

Puun on todettu herättävän myönteisiä tunnetiloja ja sillä on myös todettu elvyttäviä vaikutuksia emotionaalisen ja fysiologisen stressin aiheuttaman tarkkaavaisuuden heikentymisessä, vaikkakaan vielä ei tiedetä mitkä puun fysikaaliset ominaisuudet sen aikaansaavat.

Puisten pintojen muut myönteiset vaikutukset

Pehmeät ja sileät materiaalit koetaan yleisesti miellyttävinä, kun taas karkeat ja karheat  pinnat epämiellyttävinä. Tutkimuksissa on myös havaittu, että puun koskettaminen saa ihmisessä aikaan rauhoittumista, koska siinä koetaan mielleyhtymä luotoon.

Puun akustiset ominaisuudet tunnetaan hyvin ja niitä on osattu hyödyntää konsertti-saleissa ja soittimissa. Puulla on hyvät akustiset ominaisuudet; puun ääniä absorboiva ominaisuus vähentää kaikumista, jonka ansiosta puumateriaaleilla voidaan laskea äänistä aiheutuvia stressitasoja esimerkiksi julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa.


Lähde: Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä, kirjallisuuskatsaus. Metlan työraportteja 320. 2014.

Puurakentamisen puolesta,

Heikki Kokkonen, projektivastaava, PTI
Ratkaisu on puussa
SavoGrow ja Navitaskehitys