Kaavoitus

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja osallisia ovat ne, joiden elämään uusi kaava vaikuttaa, kuten maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Vireillä olevat kaavahankkeet löytyvät alasivulta.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 7 mukaan kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet, kaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen.

KAAVOITUSKATSAUS 2020

Ota yhteyttä

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto 

Vesannon karttapalvelu