Katselmukset

Rakennuslupapäätöksessä on määrätty rakennustyömaalla pidettävät viranomaiskatselmukset, jotka rakennuttaja tai vastaava työnjohtaja tilaa rakennustarkastajalta.

1. Aloituskokous
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja ja vastaava työnjohtaja.

2. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemistä pyydetään hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista..

3. Pohjakatselmus
Pyydetään kun perustamiseen liittyvät kaivu- tai louhintatyöt on suoritettu tai kun maapohjan täyttö tai valmistaminen on tehty.

4. Sijaintikatselmus 
Pyydetään rakennustarkastajalta kun rakennuksen perustyö on suoritettu. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin sijaintikatselmus on toimitettu.

5. Rakennekatselmus 
Pyydetään kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty, mutta ei vielä peitetty.

6. Savuhormien katselmus 
Pyydetään kun savuhormit on tehty, mutta ei vielä rapattu.

7. Öljylämmityslaitteiden katselmus 
Pyydetään palopäälliköltä, kun öljylämmityslaite on asennettu.

8. Ilmanvaihtolaitteiden katselmus
Pyydetään kun IV-kanavat on asennettu, mutta ei peitetty. Ennen loppukatselmusta on esitettävä IV-mittauspöytäkirja.

9. Vesi- ja viemärilaitteistojen katselmus
Pyydetään kunnan laitosmiehiltä kun tonttivesijohdon ja -viemärin asennus on tehty, kuitenkin ennen niiden peittämistä.

10. Käyttöönottokatselmus 
Pyydetään ennen kuin rakennus tai sen osa otetaan käyttöön. Ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta on suoritettava sähköasennusten käyttöönottotarkastus, josta on esitettävä tarkastuspöytäkirja.

11. Loppukatselmus 
Loppukatselmus on pyydettävä rakennusluvan voimassa ollessa. Katselmuksen yhteydessä tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:

Vesannon kunta / rakennusvalvonta
Keskustie 5, 72300 Vesanto

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto