Vesannon kunta tukee vesantolaisia yrityksiä sekä kotitalouksia kesätyöpaikan järjestämisessä vesantolaisille nuorille ajalla 1.6. – 31.8.2019. Tukea myönnetään niiden nuorten palkkaukseen, jotka eivät ole työllistyneet kunnan kesätyöpaikkoihin.

Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat 16 – 19-vuotiaat vesantolaiset nuoret. Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea. Työsuhteen keston tulee olla vähintään 3 viikkoa, josta työnantajalle maksetaan tukea 300 €/nuori.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista. Nuorten työajan tulee olla väh. 30 h/vko. Tuki myönnetään hakujärjestyksessä, tasapuolisuus huomioiden. Myönnetystä tuesta lähetetään kirjallinen päätös.

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle jälki-käteen tositteita vastaan. Työnantajan on haettava tuki kunnalta 30.11.2019 mennessä(hakemuksen viimeinen jättöpäivä kuntaan 30.11.2019). Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta, josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja –kesto. Lisäksi työn-antajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.

Vesannon kunta

Keskustie 5, 72300 VESANTO
044 0885401 (neuvonta)


vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia