Korjausavustukset ja energia-avustukset pientaloille sekä avustukset jätevesijärjestelmien parantamiseksi

Kunta ja valtion asuntorahasto myöntävät vuosittain avustuksia asuntojen korjaamiseen valtion varoista.

Kunta myöntää korjausavustukset vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin, kuntotutkimuksiin, perusparannustoimenpiteitten suunnitteluun, kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen sekä energia-avustukset pientaloille.

Valtion asuntorahasto myöntää mm. rakennuksessa esiintyvän terveyshaitan poistamista koskevan avustuksen ja avustukset liikuntaesteiden poistamiseen.

Lisätietoja korjausavustuksista valtion asuntorahaston kotisivuilta sekä rakennustarkastajalta.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 017 688 541 (vaihde)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto