Asiakirjat ja dokumentit

Etätyösuositus koko maahan

Maan hallitus linjasi neuvottelussaan torstaina 15. lokakuuta sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koska koronavirusepidemia on laajasti kasvussa valtakunnallisesti, valtioneuvosto suosittelee, että julkisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyötä suositellaan myös ykstyisen sektorin työntekijöille.
 
Vesannon kunnan johtoryhmä on jo aiemmin suositellut kunnan työntekijöille etätyön lisäämistä. Myös kunnan etätyötä koskevaa ohjeistusta on päivitetty siten, että joustava etätyön tekeminen on mahdollista.
 
Etätyösuosituksesta huolimatta Vesannolla ja lähialueilla (Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakunnissa) epidemiatilanne on perustasolla, eikä alueellisia suosituksia ole voimassa. Kunnan palvelut toimivat toistaiseksi normaalisti, ja toimitilat ovat auki. Yleisiä suosituksia käsi- ja yskimishygieniaan, turvaetäisyyksiin ja kasvomaskien käyttöön liittyen kannattaa noudattaa niin kunnan tiloissa kuin muuallakin.

Kasvomaskien noutopiste neuvolalla

Vesannon kunta on varautunut maan hallituksen linjauksen mukaisesti varmistamaan kasvomaskien saanti THL:n suosituksen mukaisessa tarpeessa ja tilanteessa oleville kuntalaisille. maskeja on saatavissa neuvolalta (Valokuja 2) arkisin klo 8-15 välisenä aikana. Kysy keneltä tahansa henkilökuntaan kuuluvalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on linjannut, että kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

  • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on noudattaa turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta tulee hoitaa itse. Maan hallitus on kuitenkin linjannut, että vähävaraisiksi itsensä kokemien ihmisten on mahdollista saada maskit kunnan kustantamina.


Nuorten yökahvila avoinna

Vesannon nuorten yökahvila on taas auki ja toiminnassa!

Kuppila on avoinna koulupäivien aikana lukiolaisille ja perjantai- ja lauantai-iltaisin kaikille nuorille 14.8. alkaen.

Meidän kaikkien on hyvä muistaa, että koronatilanne ei ole ohi ja ohjeiden noudattaminen tartuntariskien minimoimiseksi on tärkeää. Toimintaan voi osallistua vain oireettomana ja kuppilalla noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä noudatetaan suositeltua turvaväliä (1-2 m).

Iltatoiminnan ohjaamisesta vastaavat eri järjestöjen edustajat yhteistyössä Vesannon kunnan kanssa.

Noudatetaan ohjeita ja pysytään terveinä!


Koronarajoituksista kohti normaalia

Koronaepidemia on Suomessa tällä hetkellä hyvin hallinnassa, mistä johtuen valtakunnallisia määräyksiä, ohjeistuksia ja suosituksia on asteittain höllennetty. Tämä vaikuttaa myös kunnan toimintaan ja kuntalaisille tuotettaviin palveluihin.

Vesannon kunnan johtoryhmä on 3.8.2020 kokouksessaan tehnyt uusia rauhoittuneeseen koronatilanteeseen ja valtakunnallisiin ohjeistuksiin perustuvia linjauksia.

Vesannon kunnankirjaston omatoimikirjasto avataan 4.8.2020 alkaen. Riskien vähentämiseksi kirjaston tilojen siivousta tehostetaan. Kirjaston aukioloajat löydät kunnan internetsivuilta klikkaamalla TÄSTÄ.

Myös Simolassa toimiva Vesannon työpajan pesulan toiminta palaa normaaliin arkeen. Pyykkiä otetaan jälleen pestäväksi myös kotitalouksilta. Pesula on avoinna arkisin klo 8-14. Pesulan yhteystiedot löydät kunnan internetsivuilta klikkaamalla TÄSTÄ.

Koulujen alkamiseen on aikaa reilu viikko. Poikkeuksellisen kevään jälkeen useimmille on varmasti helpotus, että koulu päästään aloittamaan normaalisti. Myös nuorisotoimi palaa koulujen alkaessa normaaliin päiväjärjestykseen ja nuorten yökahvilan toiminta käynnistyy.

Vaikka tilanne on kevään tiukoista rajoitustoimista helpottunut, toivomme, että kuntalaiset edelleen noudattavat varovaisuutta ja käyttävät normaalia maalaisjärkeä niin kunnan toimipisteissä kuin muutoinkin. Tähän asti Vesanto ja lähiseutu on selvinnyt tilanteesta hyvin, eikä tartuntoja ole tiedossa. Voimme kaikki omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen, että näin on jatkossakin.


Koronatilanne rajoittaa pesulan toimintaa

Koronatilanteesta johtuen Vesannon työpajan pesula ei valitettavasti voi toistaiseksi ottaa vastaan kotitalouksien pyykkejä, vaan käsittelee ainoastaan kunnan omia laitospyykkejä.

Asiointikyydit ajetaan jälleen

Asiointikyydit ajetaan jälleen kesäkuusta alkaen. Kyydeistä huolehtivat vesantolaiset kuljettajat.

Kesän aikataulu ja kulloinkin vuorossa olevan kuljettajan yhteystiedot löytyvät kunnan nettisivuilta osoitteesta: https://www.vesanto.fi/asiontiliikenne

 

 


OHJEITA VESANNON SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ 1.6.2020 KLO 9 ALKAEN

NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAMALLA VOIT ESTÄÄ TARTUNTOJA JA VÄHENTÄÄ ALTISTUNEIDEN MÄÄRÄÄ!!!

 

  • Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan

EI SAA TULLA OIREISENA

(koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky).

 

  • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

(Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana –> lähikontaktien välttäminen -> turvavälit 1-2 m).

 

  • Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

(Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja -> tultaessa salille kädet pestään huolella vedellä ja saippualla -> käsidesin käyttö).

 

  • Siivous

(Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla. Tällä salilla suoritetaan perusteellisempi siivous kaksi (2) kertaa viikossa ti ja pe. Lisäksi muina päivinä pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät).

 

  • Riskiryhmään kuuluvat

(Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja sekä suositellaan välttämään julkisissa tiloissa järjestettävän toimintaan osallistumista).

 

SUOSITUKSENA RAJAAMME KUNTOSALIN YHTÄAIKAISEN KÄYTÖN 10 HENKILÖÖN!


Yksinyrittäjän koronatukihakemus

Yksinyrittäjille suunnattua koronatukea voi hakea sähköisesti tästä linkistä!

PDF-muodossa hakemuksen voi ladata tästä!


Lisätietoa opetusjärjestelyistä

Lukion opetusta jatketaan etäopetuksena lukukauden loppuun saakka.

Perusopetuksen lähiopetuksessa noudatetaan opetushallituksen ohjeita ja opetusryhmät toimivat erillään toisistaan. Vuosiluokilla 1 - 6 luokanopettajat vastaavat ryhmänsä opetuksesta, ja vuosiluokilla 7 - 9 opetuksesta vastaa siihen nimetty opettajatiimi. Ruokailut ja välitunnit järjestetään siten, että eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään. Keltamo ja Säästökulman luokat ovat myös perusopetuksen käytössä ja Vesanto-halli varataan vuosiluokkien 1 - 5 ruokailukäyttöön. Kuljetusjärjestelyt tehdään lähikontaktien välttäminen huomioiden. Hygieniaohjeita noudatetaan ja oppilaita opastetaan niissä. Tarkempia suunnitelmia ja ohjeita lähetetään oppilaille ja vanhemmille wilmassa ensi viikon alussa.

Lisätietoja: Jaana Ruuskanen / 050 387 9966


Peruskoululaiset kouluun 14.5.

Perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaina 14.5.2020 hallituksen päätöksen mukaisesti. Lukiolaisten osalta päätöstä ei ole vielä tehty. Hallitus ottanee kantaa toisen asteen opintojen tilanteeseen 14.5. alkaen ensi viikolla. Opetusministeriö ja THL tulevat antamaan tarkempia toimintaohjeita lähiopetuksen opetusjärjestelyistä hallituksen tiedotustilaisuudessa kuullun lisäksi. Lähiopetukseen palaamisen suunnittelu alkaa välittömästi ja oppilaille ja huoltajille tiedotetaan järjestelyistä wilman kautta ennen lähiopetukseen palaamista.

Lähiopetuksen turvallisuuteen liittyviä mm. lähikontaktien välttämisen, ruokailutilanteiden, koulukuljetusten ja välituntien järjestelyjä on pohdittu opetushenkilöstön ja sivistystoimen johdon toimesta laajasti. Opetuksen järjestäjänä kunta tekee parhaansa turhien riskitilanteiden välttämiseksi ja turvallisen koulunkäynnin varmistamiseksi.

Kunnan järjestämä lapsiperheiden eväskassipalvelu päättyy 8.5.2020.

 


Asiointivuorot tauolle koronatilanteen vuoksi

Vesannon kunnan johtoryhmä on päättänyt, että kunnan järjestämä asiointiliikenne on tauolla poikkeusolojen ajan koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Kunta tukee yli 70-vuotiaiden ja/tai riskiryhmään kuuluvien välttämätöntä asiointia tarjoamalla ostosapua. Apua kauppa- ja apteekkiasioiden hoitoon voi saada soittamalla kunnan neuvontaan numeroon 044 088 5401.


Nuorisotoimen kuulumisia

Nuorten kanssa tehtävä työ on aina tärkeää ja merkityksellistä.
Varsinkin tällaisessa erilaisessa maailmantilanteessa sen merkitys korostuu entisestään. Vesannon kunnan nuorisotoimi on vastannut haasteeseen siirtymällä lähes kokonaan verkko- ja etänuorisotyöhön.
Käytännössä se tarkoittaa positiivisen ja osallistavan toiminnan järjestämistä siten, että jokainen nuori voi osallistua siihen vaikkapa kotoaan.

Nuorisotoimi järjestää päivittäin vaihtuvia kilpailuja esim. Instagramissa ja julkaisee joka viikko eri sisällölle keskittyneitä YouTube-videoita aina leipomisesta musiikin tekemiseen ja monenlaista siltä väliltä.
Lisäksi nuorisotoimi järjestää verkossa peliturnauksia, joista viimeisimpään osallistui yli 40 nuorta; puolet pelaamalla ja puolet turnauksen suoratoistoa seuraamalla ja kommentoimalla Twitch-palvelun kautta.
Perinteisempänä nuorisotyönä jatketaan henkilökohtaisia kohtaamisia ja keskusteluja nuorten kanssa mutta nyt ne tapahtuvat pikaviestipalveluiden esim. WhatsAppin ja Discordin kautta kasvokkain kohtaamisen sijaan.

Voit halutessasi tutustua ja tilata vaikkapa Nuorisotoimen Instagram ja YouTube – tilit niin pysyt helposti ajan tasalla siitä, mitä uutta nuorisotyössä Vesannolla milloinkin tapahtuu.

Mukavaa kevään jatkoa kaikille #yhdessä ❤️

https://www.youtube.com/user/nuorisotoimi
https://www.instagram.com/nuorisotoimi/


Korona-tukea yksinyrittäjille!

Yksinyrittäjän tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Hakemuksen voi tehdä sähköisenä tai paperilla (”hakemuksen liitteet toivotaan Pdf-muodossa”).

On myös tehty linjaus, jonka mukaisesti yksinyrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Näitä ei sovitella keskenään. Toisin sanoen yksinyrittäjän tuen saaminen ei vaikuta työttömyysturvan saamiseen tai suuruuteen ja päinvastoin.

Tukea haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisenä tai paperisena. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät SavoGrown sivuilta

Tästä pääset SavoGrown uutiskirjeeseen, jossa hakuohjeet ja linkit sähköisiin lomakkeisiin.

Muistathan myös, että ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (mukaan lukien yrittäjät).

Lisätietoa pienyrityksille suunnatusta koronarahoituksesta löydät tästä.

Päivitettyä tietoa koronatilanteesta

Tämänhetkisen tiedon mukaan maan hallituksen ja viranomaisten määräyksestä rajoitustoimet ovat voimassa 13.5.2020 asti. Oheisesta linkistä löydät päivitettyä tietoa koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja sen vaikutuksista kunnan palveluihin.

TIIVIS INFOPAKETTI TÄSTÄ

 


Vierivä kivi ei sammaloidu

Koronaepidemian aiheuttamat rajoitustoimet vaikuttavat arkeemme monin tavoin. Yksi merkittävä asia on se, että kun ikäihmisiä on kehotettu pysymään kotosalla ja olemaan mahdollisimman vähän tekemisissä muiden kanssa, jää liikkuminen vähiin. Paljon voi kuitenkin tehdä kotonakin.

Oheisista linkeistä löytyy nimenomaan iäkkäille suunniteltuja Ikäinstituutin julkaisemia jumppaohjeita. Näiden avulla kun päivittäin reippailee kotioloissa, pysyy toimintakyky ja terveys hyvällä mallilla myös poikkeusoloissa. Ja sitten, kun tämä tilanne on ohi, voidaan taas yhdessä panna jalalla koreasti.

Siis klikkaa linkkiä, ja seuraa ohjeita. Pysytään liikkeellä!

Mukava aamujumppa, jonka voi aloittaa heti herättyä vaikka sängyssä selällään!

Kävely kevyemmäksi - voimaa ja tasapainoa kotivoimistelulla!

Tasapaino taitavaksi - kotijumppa tasapainon ja kehonhallinnan parantamiseksi!


Pesulan toiminnassa muutoksia

Kunnnan varautumisjohtoryhmä on tehnyt korona-altistusten ehkäisemiseksi linjauksen, jonka mukaisesti kunnan pesulassa käsitellään 13.5. saakka ainoastaan kunnan omien yksiköiden tekstiilejä. Toisin sanoen pesula ei tällä hetkellä voi valitettavasti ottaa vastaan yksityishenkilöiden tai kotitalouksien pyykkejä.

Tuoretta tietoa koronatilanteesta - Päivitetty 7.4.2020

Maamme hallitus päätti 30.3. jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka.

Poikkeustilanne vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkeen kunnan toimintaan. Kaikessa toiminnassa huomioidaan se, että niin henkilöstön kuin kuntalaistenkin terveyden turvaamiseksi tehdään kaikki voitava. Kunnan työntekijöistä pääosin etätyössä ovat ne, joiden työtehtävät tämän mahdollistavat. Kunnan palvelut kuitenkin toimivat mahdollisuuksien mukaan puhelimitse ja etänä.

Kunnan yleiset tilat, kuten kunnantoimisto, liikunta- ja harrastustilat, kirjasto, nuoriso- ja kerhotilat sekä muut kokoontumistilat pysyvät edelleen suljettuina. Kuntalaisia pyydetään huomioimaan, että kokoontumiskielto ja yleisötilaisuuksien järjestämiskielto koskee myös yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita sekä näiden tiloja. Suosiota saanut ja mediassakin huomattu kirjaston kirjakassipalvelu on tartuntariskin vähentämiseksi viranomaisten suositusten johdosta lopettamaan.

Suunnitteilla olleiden kesätapahtumien mahdollisen perumisen osalta odotellaan vielä tilanteen kehittymistä ja sitä, millaisia päätöksiä rajoittamistoimien jatkamisesta maan hallituksen ja viranomaisten toimesta tehdään. Tilannetta arvioidaan ja johtopäätöksiä tehdään huhtikuun lopussa.

Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiota koskevat rajoitukset jatkuvat Vesannolla maan hallituksen ja viranomaisten määräysten ja ohjeistusten mukaisesti 13.5. saakka. Samalla valtakunnallisestikin varaudutaan siihen, että tilanne voi jatkua nykyisen kaltaisena lukuvuoden loppuun asti. Opetus jatkuu edelleen pääosin etänä. 1-3-luokkalaisilla mahdollisuus lähiopetukseen on, mutta pienimpienkin koululaisten kohdalla suositellaan vahvasti, että koulua käydään kotoa käsin, mikäli se suinkin on mahdollista. Koulujen tilat ovat suljettuina. Varhaiskasvatuksen toiminta on keskitetty päiväkoti Esikkoon, missä toiminta jatkuu. Yleinen vahva suositus on kuitenkin edelleen, että mikäli mahdollista, myös perheen pienimmät pysyisivät kotona.

Kouluväki tekee hartiavoimin työtä etäopetuksen sujumiseksi. Digiloikka on ollut valtava, ja uuden opettelua ja oppimista on riittänyt niin opetushenkilöstöllä, oppilailla kuin kotijoukoillakin. Oppilaat ja huoltajat ovat saaneet asiasta kyselyn, jonka tulosten pohjalta toimintaa edelleen kehitetään.

Lapsiperheiden eväskassipalvelu toimii edelleen, ja sillä korvataan etäopetuksen vuoksi tauolle jäänyttä kouluruokailua. Eväskassin tilausohjeista on huoltajia muistutettu wilmaviestillä.

Opetushallituksen ja kuntaliiton järjestämään Kaikille kone -kampanjaan on osallistuttu ja Vesannon koululaisille on tehty tilaus kahdenkymmenen koneen saamiseksi etäopetuskäyttöön. Myös koululle hankittuja uusia tietokoneita on annettu koteihin lainaksi etäopetuksen ajalle.

Koulukuraattori ja nuorisotyöntekijä ovat tavoitettavissa sosiaalisen median kautta. Nuorisotyötä, samoin kuin etsivää nuorisotyötä tehdään hyödyntäen sähköisiä kanavia. Myös työpaja on kiinni. Yksilövalmentaja tekee kuitenkin jatkuvaa yhteistyötä työpajan valmentautujien kanssa.

Myös kunnan asumispalveluyksiköiden vierailukielto jatkuu, samoin kuin yli 70-vuotiaita koskeva kehoitus välttää lähikontakteja ja kodin ulkopuolella liikkumista. Apua kauppa- ja apteekkiasiointiin voi saada ottamalla yhteyttä kunnan neuvontaan (044 088 5401).

Heti pääsiäisen jälkeen aloitetaan soittokierros, jonka tarkoituksena on lähestyä puhelimitse kaikkia yli 70-vuotiaita vesantolaisia. Puheluilla halutaan varmistaa, että ikääntyneet saavat tarvitsemaansa apua koronaepidemian aikana. Puhelun aikana kysytään kuulumisia ja annetaan tarvittaessa ohjausta ja neuvoja.

Kunnan työntekijöistä on perustettu niin sanottu resurssipankki. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnan eri hallintokuntien työntekijöitä on perehdytetty poikkeustilanteessa työskentelemään perusturvan eri yksiköissä. Resurssipankkia koordinoi kotihoidon esimies Sanna Limpi. Henkilöstö on kuluneella viikolla saanut myös uusia ja tarkennettuja ohjeita suojainten käyttöön.

Pyrimme poikkeustilanteessakin palvelemaan kuntalaisia parhaamme mukaan. Jos sinulla on kysyttävää liittyen kunnan palveluihin, ota yhteyttä kunnan neuvontaan numeroon 044 088 5401.

Pidetään toisistamme huolta - ja pysytään terveinä!


Etsivä nuorisotyö jatkuu Koronasta huolimatta

Etsivä nuorisotyöntekijä Katja Räisänen toimii poikkeustilanteessakin nuorten tukena. Uudessa tilanteessa tarvitaan uusia tapoja yhteydenpitoon. Etsivän tavoittaa normaalisti työaikana perinteisesti puhelimitse tai Facebookin, WhatsAppin tai Instan välityksellä. Katja ottaa haltuun myös Discord-alustan, jolla kommunikointi sujuu tarvittaessa videoyhteydellä kasvotustenkin.

Etsivään nuorisotyöntekijään voi siis edelleen ottaa rohkeasti yhteyttä kaikissa mieltä painavissa asioissa.

Etsivä nuorisotyöntekijä Kajta Räisänen
044 788 5422, katja.raisanen@vesanto.fi
Discord-tunnus: etsiväkatja#9406


Opetus hoituu etänä

Ensimmäiset etäopiskelupäivät ovat takana ja aurinkoisen viikonlopun jälkeen etäopetus jatkuu jälleen maanantaina.

Etäopetusta annetaan lukuisten sähköisten apujen kautta. Oppilaille ovat jo tulleet tutuiksi: Pedanet, O365, Teams, Opettajatv, Youtube, Discord, Sanomapro, Moodle, YleAreena, Kahoot, Prezi.... Tai onhan nämä jo ennenkin tuttuja olleet. Nyt opetus vaan hoituu kokonaan etänä tietotekniikkaa hyödyntäen.

Yhteydenpidossa apuna ovat tietenkin myös wilma ja puhelin. Sovittu on, että opettajat ovat tavoitettavissa koulupäivinä klo 9 - 15. Niin pientä asiaa ei olekaan, ettei sitä voisi opettajalta kysyä!

Ylioppilaskirjoitusten viimeinen koe pidettiin perjantaina ja koejärjestelyt sujuivat meidän koulussamme hienosti.

Maamme hallitus päätti perjantaina, että kaikilla 1 - 3 luokkien oppilailla on mahdollisuus lähiopetukseen. Kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriön vahva suositus on, että lapset jäävät kotiin etäopetukseen, mikäli se suinkin on mahdollista. 1 - 3 luokkien oppilaiden huoltajat ovat saaneet wilmakyselyn, käykääpä kaikki vastaamassa.

Tsemppiä kaikille etäopintoihin, yhdessä onnistumme!

 


Ajantasaista tietoa koronasta

Vesannon kunta on laatinut uuden tiedotteen kuntalaisille liittyen koronavirustilanteeseen sekä siitä johtuviin muutoksiin kunnan toiminnassa ja kuntalaisten arjessa.

Valtakunnan hallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä aluehallintovirasto ovat parin viime päivän aikana päivittäneet määräyksiään ja ohjeistuksiaan tiuhaan tahtiin. Kunnassa on nyt pyritty kokoamaan kuntalaisten ja kunnan palvelujen järjestämisen kannalta kaikki tällä hetkellä tiedossa ajantasainen ja oleellinen tieto yhteen tiedotteeseen. Tiedote jaetaan myös paperisena kaikille kuntalaisille kotiin.

UUSIMMAN TIEDOTTEEN PÄÄSET LUKEMAAN TÄSTÄ LINKISTÄ

Kunnassa seurataan edelleen tilannetta tarkoin, ja kuntalaisille jaetaan lisätietoa sitä mukaa, kun sitä saadaan. Kunnan käyttämät viestintäkanavat koronatilanteeseen liittyen ovat tämä sivu sekä kunnan Facebook-sivu.

Kunnan puolesta tiedotuksesta vastaa kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari (044 282 5580). Lisätietoa voi aina kysyä myös kunnan neuvonnasta numerosta (044 088 5401).

 


Tiedote kiireettömästä hammashoidosta

Tiedote kiireettömästä hammashoidosta

Koko suun terveydenhuollon osalta kiireetön hammashoito siirtyy henkilöillä, joilla todettu tai epäillään olevan koronainfektio tai jotka ovat olleet lähikontaktissa tällaisen henkilön kanssa, joilla on hengitystie-infektion oireita ja tai kuumetta (yli 37,5C), jotka ovat palanneet ulkomailta 14 vuorokauden sisällä tai jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin. Näille väestöryhmille tarjotaan kiireellinen hoito.


Eläinlääkärin tiedote koronavirustilanteesta

Terveydenhuoltoalan ammattilaisina eläinlääkäritkin kantavat vastuunsa koronaviruksen vastaisessa työssä ja tautiturvallisuuden säilyttämisessä.

Lisätietoja ja toimintaohjeita löydät tästä linkistä.