Koti- ja vanhuspalvelut

Koti- ja vanhuspalvelujen avulla pyritään ensisijaisesti edistämään kuntalaisten selviytymistä omissa kodeissaan ja tukemaan heidän toimintakykyään ja omatoimisuuttaan.

Asiakkaan hakeutuessa palvelun piiriin tehdään hänelle palvelutarpeen arviointi. Asiakkaalle järjestetään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja palveluista laaditaan asiakkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Vesannon kunnan ikäpoliittinen ohjelma (valtuustokauden 2021 loppuun)

Ota yhteyttä

Perusturvajohtaja
Anne-Leena Pellikka
044 788 5400
anne-leena.pellikka(at)vesanto.fi

Turvaposti

 

Kotihoidon esimies 
Sanna Limpi
050 057 7869
sanna.limpi(at)vesanto.fi
kotihoito(at)vesanto.fi

 

Palveluasumisen esimies
Liisa Kautovuori
040 082 3860
liisa.kautovuori(at)vesanto.fi