Koti- ja vanhuspalvelut

Koti- ja vanhuspalvelujen avulla pyritään ensisijaisesti edistämään kuntalaisten selviytymistä omissa kodeissaan ja tukemaan heidän toimintakykyään ja omatoimisuuttaan.

Asiakkaan hakeutuessa palvelun piiriin tehdään hänelle palvelutarpeen arviointi. Asiakkaalle järjestetään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja palveluista laaditaan asiakkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

 

Ota yhteyttä

Perusturvajohtaja
Tarja Rossinen
p. 044 788 5400
tarja.rossinen(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia perusturvajohtajalle
 

Kotihoidon esimies 
Harri Vainio
p. 050 057 7869
harri.vainio(at)vesanto.fi
kotihoito(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia kotihoidon esimiehelle 

Palveluasumisen esimies
Liisa Kautovuori
p. 040 082 3860
liisa.kautovuori(at)vesanto.fi