Koti- ja vanhuspalvelut

Koti- ja vanhuspalvelujen avulla pyritään ensisijaisesti edistämään kuntalaisten selviytymistä omissa kodeissaan ja tukemaan heidän toimintakykyään ja omatoimisuuttaan.

Asiakkaan hakeutuessa palvelun piiriin tehdään hänelle palvelutarpeen arviointi. Asiakkaalle järjestetään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja palveluista laaditaan asiakkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

 

Ota yhteyttä

Vt. perusturvajohtaja
Tuija Oittinen
044 788 5400
tuija.oittinen(at)vesanto.fi

 

Vs. kotihoidon esimies 
Anna-Maija Konttinen
050 057 7869
anna-maija.konttinen(at)vesanto.fi
kotihoito(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia kotihoidon esimiehelle

Palveluasumisen esimies
Liisa Kautovuori
040 082 3860
liisa.kautovuori(at)vesanto.fi