Koulukeskuksen investointihanke

30.6.2017

SELVITYKSEN TAUSTAA

Vesannon yhtenäiskoulun sisäilman laatua on selvitelty saatujen haittailmoitusten pohjalta. Asiaa on selvittänyt kunnan sisäilmatyöryhmä, jossa on mukana työterveyshuolto ja terveystarkastus. Sisäilmatalo Kärki Oy on suorittanut Vanamon (yläkoulu) ja Lemmikin (alakoulu) kuntotutkimukset ja asbesti- ja haittakartoitukset. Yhtenäiskoulun Vanamo ja Lemmikki -rakennuksiin on todettu korjaustarve. Lemmikissä on suoritettu tiivistyskorjauksia, ja korjausten jälkeen merkkikaasumittaukset. Korjaukset ja suoritetut tiivistysmittaukset osoittivat, että Lemmikissä voidaan työskentelyä jatkaa.  

Yhtenäiskoulun sisäilmatilanteesta on tiedotettu oppitunneilla ja Wilman kautta oppilaille ja huoltajille syksyn 2016 ja kevään 2017 ajan. Henkilöstö on käsitellyt asiaa myös henkilöstökokouksissa ja viikko-infoissa. Yleiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet on pidetty 14.12.2016 ja 30.3.2017 ja asiasta on julkaistu tiedote 7.4.2017 kunnan verkkosivuilla.

Uusi lukuvuosi aloitetaan väistötiloissa siten, että vuosiluokat 1-5 opiskelevat Lemmikissä, vuosiluokat 6-9 Ruusukkeessa ja lukiolaiset Säästökulmalla. Keltamo-rakennuksessa opetus jatkuu edelleen.  

Kouluhanke on koko kunnan yhteinen hanke, ja ideointia ja esityksiä voi tässä vaiheessa esittää hankeryhmän jäsenille.

 

30.6.2017

SUUNNITTELU ETENEE

Kouluhanketta suunnittelemaan on nimetty työryhmä (jäsenet alla) ja palkattu rakennuttajakonsultti WSP Finland Oy.

Työryhmä on kokoontunut kesäkuussa 2017 kaksi kertaa ja aloittanut tarvekartoitus ja hankesuunnittelun työstämisen. Raporttiin kirjataan taustatiedot, tiloihin liittyvät tekniset tiedot, kustannustavoitteet, hankkeen aikataulu, laatutavoitteet, hankkeen toteutusmuoto sekä hankkeen toimintakuluvaikutukset ym. Hankesuunnitteluraportti tulee olemaan keskeinen asiakirja päätöksenteon, suunnittelun ja toteutuksen pohjana.

Työryhmä on sopinut vierailuista muutamiin erilaisiin uusiin koulurakennuksiin tutustumiskohteina. Nämä vierailut toteutuvat elo-syyskuun aikana.

Koulun henkilöstö tutustuu hankesuunnittelun vaiheeseen vesopäivässä 9.8.2017.

Elokuussa järjestetään tilojen käyttäjiä osallistavat ideointi / suunnittelutyöpajat. Työpajoihin kutsutaan edustajia eri käyttäjäryhmistä. Keskiviikkona 23.8. teemana on oppimisympäristöt ja oppiminen ja osallistujiksi kutsutaan opettajien, oppilaiden, vanhempaintoimikuntien ja sivistyslautakunnan edustajia. Torstaina 24.8. aamupäivällä teemana on koulun yleiset tilat, ”Koulu oppilaiden olohuoneena” ja osallistujiksi kutsutaan opettajien ja oppilaiden edustajien lisäksi koulun muun henkilöstön edustajia. Iltapäivän teemana on ”Koulu kyläkeskuksena” ja tähän työpajaan kutsutaan koulun tiloja iltaisin ja viikonloppuisin käyttävien tahojen edustajia. Kutsut työpajoihin lähetetään elokuun alussa.

Kunnanjohtaja ja WSP:n edustajat paneutuvat hankkeen rahoituskysymykseen elokuussa.

Hankeryhmän seuraava kokous on maanantaina 4.9.2017.

Tavoitteena on, että tarvekartoitus- ja hankesuunnitteluraportti valmistuu lokakuun 2017 loppuun mennessä. Tämän jälkeen asia etenee päätöksenteossa sivistyslautakunnalta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Suunnitteluvaihe ajoittuu keväälle 2018 ja rakentamisvaihe vuosille 2018-2020. Uudet tai peruskorjatut tilat otetaan käyttöön syksyllä 2020.

 

Investoinnin vaihtoehtoratkaisuja:

1. Yhtenäiskoulu ja alakoulu peruskorjataan / täydennysrakennetaan tarvittavilta osin

2. Rakennetaan uusi yhtenäiskoulu ja peruskorjataan alakoulurakennus

3. Rakennetaan uusi yhteinen koulu, jossa yhdistetään yhtenäiskoulu ja alakoulu

4. Peruskorjataan alakoulu ja vuokrataan yläkoulu

5. Vuokrataan yksi yhteinen koulu

6. Tutkitaan elinkaarimalli

Myös Keltamo-kiinteistön saneerauksen tarve tutkitaan.

 

Kouluhanketyöryhmään kuuluvat:

Esko Huttunen, kunnanhallituksen pj

Minna Back-Hytönen, sivistyslautakunnan pj

Kalevi Pakarinen, teknisen lautakunnan pj

Juha Soininen, tekninen johtaja (työryhmän pj)

Pasi Lievonen, kunnanjohtaja

Jaana Ruuskanen, hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja (tiedotusvastaava)

Anna-Maija Saikku, pedagoginen rehtori

Vuokko Rossi, lehtori, työsuojeluvaltuutettu, henkilökunnan edustaja

Rakennuttajakonsultin tehtävään on valittu WSP Finland Oy ja heitä hankesuunnittelutyöryhmässä edustavat:

Juhani Koponen, liiketoimintajohtaja

Jari Paloperä, rakennuttajainsinööri (työryhmän sihteeri)

Monika Gardini, arkkitehti

Mika Kurth, arkkitehti

 

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja
Pasi Lievonen
p. 050 067 3568
pasi.lievonen(at)vesanto.fi

Hallinnollinen rehtori - sivistystoimenjohtaja
Jaana Ruuskanen
p. 050 387 9966
jaana.ruuskanen(at)vesanto.fi

Tekninen johtaja
Juha Soininen
p. 050 067 5247
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto