Koulukeskuksen investointihanke

12.2.2018

KUNNANHALLITUS ESITTÄÄ KOULUHANKKEEN HYVÄKSYMISTÄ KUNNANVALTUUSTOLLE

Kunnanhallitus käsitteli kouluhanke –asiaa maanantaina 5.2. ja esittää vaihtoehdon VE2 mukaista hanketta valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuuston kokous on maanantaina 19.2. ja ennen kokousta valtuutetut pääsevät vielä perehtymään valmisteluaineistoon. Valtuuston kokous alkaa klo 19 seurakuntakodilla.

Linkki pöytäkirjaan.

29.1.2108

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ESITYS KOULUHANKKEESTA

Linkki esityslistaan.

Linkki hankesuunnitelmaan.

19.1.2018

ESITYSTÄ VALMISTELLAAN

Kouluhanketta on käsitelty keskiviikkona 17.1. valtuustoseminaarissa. Kuntarahoituksen asiantuntija esitteli Vesannon kunnan taloustilannetta rahoittajan näkövinkkelistä ja esitti arviot kunnan talouden kehittymisestä kouluhankkeen myötä.

Kuntarahoitus on valmis rahoittamaan Vesannon kunnan hanketta kuuden miljoonan rahoitusraamilla. Tämän suurempaan lainaan kunnalla ei ole edellytyksiä.

Hanketyöryhmä on työstänyt vaihtoehto VE2:n mukaista hankesuunnitelmaa ja nyt koulun neliömäärä on nipistetty noin 2.300 m2:iin. Seuraavaksi tarkistetaan tilojen riittävyyttä ihan käytännön näkökulmasta.

Hankeryhmä kokoontuu jälleen 24.1. ja sivistyslautakunta varaa kouluhankkeelle ylimääräisen kokouksen tiistaille 30.1. Tavoitteena on edelleen saada kouluhanke valtuuston käsittelyyn helmikuun kokouksessa, joka pidetään 19.2.2018.

21.12.2017

KOULUHANKKEEN TILANNE JOULUN ALLA

Hankkeen valmistelu on jatkunut tiiviisti sivistyslautakunnan palautettua hankkeen takaisin valmisteluun.

Hanketyöryhmä on selvittänyt mm.

  • koulun tilojen pedagogista suunnitelmaa
  • elinvoimaryhmän lausunnon kohtia
  • puurakentamisen vaihtoehtoja
  • viestintää
  • hankkeen rahoitusta

Viimeisimmässä hanketyöryhmän kokouksessa 20.12.2017 on laadittu seuraava tavoiteaikataulu:

- 17.01. valtuustoseminaari

- 23.01. sivistyslautakunta

- 05.02. kunnanhallitus

Valtuuston päätös rakennushankkeesta helmikuun aikana.

Hankkeen käsittely jatkuu siis 17.1.2018 pidettävässä valtuustoseminaarissa, jossa valtuutetut sekä teknisen ja sivistyslautakunnan jäsenet perehtyvät sekä hankkeen rahoitukseen että hanketyöryhmän esityksiin. Seminaarissa kuullaan kuntarahoituksen asiantuntijaa.

Kouluhanke on mittava ja lisäaika valmistelutyölle oli välttämätön. Tällä aikataululla päästään suunnittelussa eteen päin.

Vaihtoehtoja punnitaan vielä tarkoin. Kiitämme kaikkia pitkämielisyydestä ja joustavuudesta haastavassa tilanteessa. Olkaa rohkeasti yhteydessä hanketyöryhmän jäseniin koulusuunnitelmien osalta mieltä askarruttavissa asioissa.

Koulu Vesannolle tarvitaan ja työ koulun puolesta jatkuu meillä kaikilla.

Hanketyöryhmä toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulua ja ennen kaikkea parempaa uutta vuotta 2018! 

12.12.2017

KOULUHANKKEEN TILANNE 12.12.2017

Hanketyöryhmä on pitänyt kokousta 7.12. ja kunnanvaltuusto on käsitellyt kouluhankeasiaa iltakoulussaan 11.12.2017.

Hankkeen suunnittelu palautui hankeryhmälle ja hankkeen rahoituksen selvittäminen on työn alla. Kuntarahoitukselta on saatu alustava rahoitusraami, mutta neuvottelut ovat vielä kesken. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rahoitushaasteiden vuoksi hanketta on supistettava.

Sekä hankeryhmässä että valtuuston iltakoulussa suurinta kannatusta on saanut vaihtoehto VE2 eli osittaisen saneerauksen malli. Suunnittelua jatketaan ensisijaisesti tämän vaihtoehdon pohjalta. Lisäksi selvitetään puurakentamisen erilaisia vaihtoehtoja.

Tapahtuu seuraavaksi:

Koulun johtotiimi työstää kouluhankkeen pedagogista suunnitelmaa ja VE2 vaihtoehtoa.

Tekninen johtaja laatii selvityksen puurakentamisen vaihtoehdoista.

Hankeryhmä ja johtavat luottamushenkilöt tutustuvat puurakentamiseen puuinfon asiantuntijan avulla.

Hankeryhmä kokoontuu ke 20.12.

Kuntarahoituksen asiantuntijan vierailu Vesannolla tammikuulla.

27.11.2017

Koulurakennushankkeen työryhmän tutustumiskäynnit

23.11.2017

VALMISTELULLE AIKALISÄÄ

Sivistyslautakunta päätti 21.11.2017 palauttaa koulurakennushankkeen valmistelun hanketyöryhmälle, koska hankkeen kokonaisuudesta tarvitaan vielä lisäselvityksiä esimerkiksi rahoituksen, puurakentamisen ja pedagogisen suunnittelun osalta.

Hanketyöryhmä kokoontuu 7.12.2017 arvioimaan hankkeen tilannetta ja suunnittelemaan jatkotoimia.

Päätöksenteko hankkeesta tulee siirtymään aiemmin sovitusta. Uudesta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Koulurakennushankkeen hankesuunnitelma

13.11.2017

MUISTIO KOULUHANKKEEN KUNTALAISTILAISUUDESTA 31.10.2017

Muistio

16.10.2017

HANKESUUNNITELMA VALMISTUU LOKAKUUN LOPPUUN MENNESSÄ JA KE 11.10. SITÄ ESITELTIIN KUNNANVALTUUTETUILLE

Tietoa hankesuunnitelmasta

28.9.2017

KOULUHANKKEEN KÄSITTELY ETENEE


Hanketyöryhmä työstää parhaillaan hankesuunnitelmaa ja koulun henkilökunta on tutustunut ja kommentoinut vaihtoehdoista laadittuja luonnoksia.

Asian käsittely jatkuu seuraavasti:

ke 4.10.2017 Hankeryhmän kokous
ke 11.10.2017 Valtuustoseminaari
ti 31.10.2017 Kuntalaisten keskustelu/infotilaisuus
ma 6.11.2017 Tekninen lautakunta, lausunto hankkeesta
ti 21.11.2017 Sivistyslautakunta, esitys hakkeesta kunnanhallitukselle
ma 4.12.2017 Kunnanhallitus, esitys valtuustolle
ma 11.12.2017 Kunnanvaltuusto, päätös hankkeesta

 

25.8.2017

MEIDÄN VESANNON KOULU - VISIO
Kouluhankkeen 23.-24.8.2017 pidettyjen työpajapäivien satoa.

 

10.8.2017

KOULU ALKOI VÄISTÖTILOISSA

Kuvia tiloista, joissa koulu aloitettiin. 

 

30.6.2017

SUUNNITTELU ETENEE

Kouluhanketta suunnittelemaan on nimetty työryhmä (jäsenet alla) ja palkattu rakennuttajakonsultti WSP Finland Oy.

Työryhmä on kokoontunut kesäkuussa 2017 kaksi kertaa ja aloittanut tarvekartoitus ja hankesuunnittelun työstämisen. Raporttiin kirjataan taustatiedot, tiloihin liittyvät tekniset tiedot, kustannustavoitteet, hankkeen aikataulu, laatutavoitteet, hankkeen toteutusmuoto sekä hankkeen toimintakuluvaikutukset ym. Hankesuunnitteluraportti tulee olemaan keskeinen asiakirja päätöksenteon, suunnittelun ja toteutuksen pohjana.

Työryhmä on sopinut vierailuista muutamiin erilaisiin uusiin koulurakennuksiin tutustumiskohteina. Nämä vierailut toteutuvat elo-syyskuun aikana.

Koulun henkilöstö tutustuu hankesuunnittelun vaiheeseen vesopäivässä 9.8.2017.

Elokuussa järjestetään tilojen käyttäjiä osallistavat ideointi / suunnittelutyöpajat. Työpajoihin kutsutaan edustajia eri käyttäjäryhmistä. Keskiviikkona 23.8. teemana on oppimisympäristöt ja oppiminen ja osallistujiksi kutsutaan opettajien, oppilaiden, vanhempaintoimikuntien ja sivistyslautakunnan edustajia. Torstaina 24.8. aamupäivällä teemana on koulun yleiset tilat, ”Koulu oppilaiden olohuoneena” ja osallistujiksi kutsutaan opettajien ja oppilaiden edustajien lisäksi koulun muun henkilöstön edustajia. Iltapäivän teemana on ”Koulu kyläkeskuksena” ja tähän työpajaan kutsutaan koulun tiloja iltaisin ja viikonloppuisin käyttävien tahojen edustajia. Kutsut työpajoihin lähetetään elokuun alussa.

Kunnanjohtaja ja WSP:n edustajat paneutuvat hankkeen rahoituskysymykseen elokuussa.

Hankeryhmän seuraava kokous on maanantaina 4.9.2017.

Tavoitteena on, että tarvekartoitus- ja hankesuunnitteluraportti valmistuu lokakuun 2017 loppuun mennessä. Tämän jälkeen asia etenee päätöksenteossa sivistyslautakunnalta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Suunnitteluvaihe ajoittuu keväälle 2018 ja rakentamisvaihe vuosille 2018-2020. Uudet tai peruskorjatut tilat otetaan käyttöön syksyllä 2020.

 

Investoinnin vaihtoehtoratkaisuja:

1. Yhtenäiskoulu ja alakoulu peruskorjataan / täydennysrakennetaan tarvittavilta osin

2. Rakennetaan uusi yhtenäiskoulu ja peruskorjataan alakoulurakennus

3. Rakennetaan uusi yhteinen koulu, jossa yhdistetään yhtenäiskoulu ja alakoulu

4. Peruskorjataan alakoulu ja vuokrataan yläkoulu

5. Vuokrataan yksi yhteinen koulu

6. Tutkitaan elinkaarimalli

Myös Keltamo-kiinteistön saneerauksen tarve tutkitaan.

 

30.6.2017

SELVITYKSEN TAUSTAA

Vesannon yhtenäiskoulun sisäilman laatua on selvitelty saatujen haittailmoitusten pohjalta. Asiaa on selvittänyt kunnan sisäilmatyöryhmä, jossa on mukana työterveyshuolto ja terveystarkastus. Sisäilmatalo Kärki Oy on suorittanut Vanamon (yläkoulu) ja Lemmikin (alakoulu) kuntotutkimukset ja asbesti- ja haittakartoitukset. Yhtenäiskoulun Vanamo ja Lemmikki -rakennuksiin on todettu korjaustarve. Lemmikissä on suoritettu tiivistyskorjauksia, ja korjausten jälkeen merkkikaasumittaukset. Korjaukset ja suoritetut tiivistysmittaukset osoittivat, että Lemmikissä voidaan työskentelyä jatkaa.  

Yhtenäiskoulun sisäilmatilanteesta on tiedotettu oppitunneilla ja Wilman kautta oppilaille ja huoltajille syksyn 2016 ja kevään 2017 ajan. Henkilöstö on käsitellyt asiaa myös henkilöstökokouksissa ja viikko-infoissa. Yleiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet on pidetty 14.12.2016 ja 30.3.2017 ja asiasta on julkaistu tiedote 7.4.2017 kunnan verkkosivuilla.

Uusi lukuvuosi aloitetaan väistötiloissa siten, että vuosiluokat 1-5 opiskelevat Lemmikissä, vuosiluokat 6-9 Ruusukkeessa ja lukiolaiset Säästökulmalla. Keltamo-rakennuksessa opetus jatkuu edelleen.  

Kouluhanke on koko kunnan yhteinen hanke, ja ideointia ja esityksiä voi tässä vaiheessa esittää hankeryhmän jäsenille.

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja
Pasi Lievonen
050 067 3568
pasi.lievonen(at)vesanto.fi

Hallinnollinen rehtori - sivistystoimenjohtaja
Jaana Ruuskanen
050 387 9966
jaana.ruuskanen(at)vesanto.fi

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto