Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen asioiden esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä / pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri.

 

Kunnanhallitus 2017-2019

Puheenjohtaja


Huttunen Esko
040 067 9656, esko.huttunen(at)vesanto.fi

I varapuheenjohtaja
Back-Hytönen Minna
050 405 5892, backhytonenminna(at)gmail.com

II varapuheenjohtaja
Simonen Risto
040 412 3775, risto.simonen(at)pp.inet.fi

Jäsenet
Jäntti Eeva 
e_jantti(at)hotmail.com

Laitinen Uolevi 
uolevi.laitinen(at)gmail.com

Pisto Seija
seija.pisto(at)vesanto.fi

Sauhke Pentti
050 344 3694

 

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja
Pasi Lievonen
- kunnanhallituksen asioiden esittelijä
p. 050 067 3568
pasi.lievonen(at)vesanto.fi

Vs. hallintosihteeri
Kaisa Hedlund
kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjä
p. 040 714 3305
kaisa.hedlund(at)vesanto.fi

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

 

Esityslistat ja pöytäkirjat