Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen asioiden esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri.

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2019:

21.1., 11.2., 11.3., 1.4., 29.4., 20.5., 17.6., 19.8., 9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12.

 

Kunnanhallitus 2017-2019

Puheenjohtaja


Huttunen Esko
040 067 9656,esko.huttunen(at)vesanto.fi

 
I varapuheenjohtaja
Back-Hytönen Minna
050 405 5892
backhytonenminna(at)gmail.com

II varapuheenjohtaja
Simonen Risto
040 412 3775
risto.simonen(at)pp.inet.fi
Jäsenet
 • Jäntti Eeva 
  e_jantti(at)hotmail.com
 • Laitinen Uolevi 
  uolevi.laitinen(at)gmail.com
 • Pisto Seija
  seija.pisto(at)vesanto.fi
 • Sauhke Pentti
  050 344 3694

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja
Sanna Kauvosaari
- kunnanhallituksen asioiden esittelijä
044 2825580
sanna.kauvosaari(at)vesanto.fi

Kunnansihteeri
Pasi Lievonen
kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjä
0500 673568
pasi.lievonen(at)vesanto.fi

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Esityslistat ja pöytäkirjat

 
Kokousaikataulu