Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen asioiden esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä / pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri.

 

Kunnanhallitus 2017-2019

Puheenjohtaja
Huttunen Esko (KESK.)
esko.huttunen(at)vesanto.fi
040 067 9656

I varapuheenjohtaja
Back-Hytönen Minna, (KESK.)

II varapuheenjohtaja
Simonen Risto, (PS)

Jäsenet
Jäntti Eeva (KESK.)

Laitinen Uolevi  (KESK.)

Pisto Seija (SDP)

Sauhke Pentti (SDP)
 

 

Yhteystietojen osalta tietoja täydennetään. 

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja
Pasi Lievonen
- kunnanhallituksen asioiden esittelijä
p. 050 067 3568

Vs. hallintosihteeri
Kaisa Hedlund
kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjä
p. 040 714 3305

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

 

Esityslistat ja pöytäkirjat