Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen asioiden esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä / pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri.

 

Kunnanhallitus 2017-2019

Puheenjohtaja


Huttunen Esko
040 067 9656,esko.huttunen(at)vesanto.fi

 
I varapuheenjohtaja
Back-Hytönen Minna
050 405 5892
backhytonenminna(at)gmail.com

II varapuheenjohtaja
Simonen Risto
040 412 3775
risto.simonen(at)pp.inet.fi
Jäsenet
 • Jäntti Eeva 
  e_jantti(at)hotmail.com
 • Laitinen Uolevi 
  uolevi.laitinen(at)gmail.com
 • Pisto Seija
  seija.pisto(at)vesanto.fi
 • Sauhke Pentti
  050 344 3694

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja
Pasi Lievonen
- kunnanhallituksen asioiden esittelijä
050 067 3568
pasi.lievonen(at)vesanto.fi

Hallintosihteeri
Sirkka Ilmola
kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjä
040 714 3305
sirkka.ilmola(at)vesanto.fi

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Esityslistat ja pöytäkirjat

 
Kokousaikataulu