Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta ja toiminnan arvioinnista. Vesannon kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 21-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. 

 

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokouksista ilmoitetaan ennen kokousta kunnan nettisivuilla kuulutukset-osion alla, kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnantalon ilmoitustaululla. Kunnanjohtaja on läsnä valtuuston kokouksissa ja kokousten sihteerinä / pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri.

Vesannon kunnanvaltuuston puheenjohtaja toimii 2017-2020 Markku Forss, 1. varapuheenjohtajana Tuomas Kuhmonen ja 2. varapuheenjohtajana Riitta Kukko. 

 

Vesannon kunnanvaltuusto 1.6.2017 - 2020

Back-Hytönen Minna, YTM sosiaalityöntekijä, maatalousyrittäjä, KESK     

Forss Markku, kunnanjohtaja EVP, MBA, KESK   

Haapamaa Hannu, eläkeläinen, mv, KESK  

Haatainen Heikki, maatalousyrittäjä, KESK   

Huttunen Esko, opistoupseeri EVP, opettaja, KESK   

Juutilainen Nina, lähihoitaja, sosionomiopiskelija, PS 

Jäntti Eeva, maatalousyrittäjä, KESK 

Kauppinen Marko, yrittäjä, KESK   

Korhonen Osmo, maatalousyrittäjä, KESK   

Koskinen Jaana, rahoitusasiantuntija, KESK  

Kuhmonen Tuomas, tutkimusjohtaja, KESK  

Kukko Riitta, eläkeläinen, palkkasihteeri, SDP

Laitinen Uolevi, seurakuntamestari, KESK  

Mantere Hanne, sairaanhoitaja, SDP 

Minkkinen Olli, opiskelija, KESK  

Mäki Raimo, sairaanhoitaja, ensihoitaja, PS 

Mäklin Pekka, eläkeläinen, kiinteistönhoitaja, SDP 

Pakarinen Kalevi, sähköasentaja, KESK   

Pisto Seija, lähihoitaja, SDP 

Salo Kimmo, kuntoutuksenohjaajaopiskelija, valmentaja, KOK  

Simonen Risto, aikuiskouluttaja, PS 

 

Varavaltuutetut: 

Huuskonen Anneli, vaatetusalan artesaani, hoitoapulainen, SDP 

Huuskonen Sirje, agronomi, tuntiopettaja, KOK 

Huuskonen Tero, taksinkuljettaja, PS  

Hänninen Satu, opiskelija, KESK  

Juutilainen Pinja, opiskelija, PS 

Kekkonen Jarkko, lähihoitajaopiskelija, SDP 

Liimatainen Mirja, maatilanemäntä, KESK  

Liimatainen Terhi, yrittäjä, KESK   

Luttinen Venla, opiskelija, KESK  

Markkanen Anne, floristi, KESK  

Oittinen Tapani, insinööri, SDP  

Sauhke Pentti, eläkeläinen, puuseppä, SDP  

Tuikka Paula, opettaja FM, PS  

Turunen Markku, yrittäjä, KESK  

Vehniäinen Ida, huoltamotyöntekijä, opiskelija, KOK  

 

Ota yhteyttä

Valtuuston puheenjohtaja
Markku Forss
p. 040 680 7818

Vs. hallintosihteeri
Kaisa Hedlund
kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä
p. 040 714 3305

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

 

Esityslistat ja pöytäkirjat