Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta ja toiminnan arvioinnista. Vesannon kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 21-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla.

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokouksista ilmoitetaan ennen kokousta kunnan nettisivuilla kuulutukset-osion alla, kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnantalon ilmoitustaululla. Kunnanjohtaja on läsnä valtuuston kokouksissa ja kokousten sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnansihteeri.

Valtuuston kokoukset vuonna 2019:

18.3., 15.4., 17.6., 23.9., 4.11., 16.12.

 

Vesannon kunnanvaltuusto
1.6.2017 - 2021

Puheenjohtaja

Forss Markku, KESK
040 680 7818, markku.forss(at)vesanto.fi

I varapuheenjohtaja

Kuhmonen Tuomas, KESK
tuomas.kuhmonen(at)gmail.com

II varapuheenjohtaja

Hanne Mantere, SDP
hanne.mantere(at)gmail.com

 

Valtuutetut

Back-Hytönen Minna, KESK
backhytonenminna(at)gmail.com

Haapamaa Hannu, KESK
haapamaa(at)luukku.com

Haatainen Heikki, KESK
heikkihaatainen(at)hotmail.com

Huttunen Esko,  KESK 
esko.huttunen(at)vesanto.fi

Huuskonen Tero, PS
tero.huuskonen1(at)outlook.com

Jäntti Eeva, KESK
e_jantti(at)hotmail.com

Kauppinen Marko, KESK
harinkaankauppa(at)gmail.com

Korhonen Osmo, KESK
osmo.ekopelle(at)gmail.com

Koskinen Jaana, KESK
jaanakoskinen74(at)gmail.com

Laitinen Uolevi, KESK
uolevi.laitinen(at)gmail.com

Mantere Hanne, SDP
hanne.mantere(at)kuh.fi

Minkkinen Olli, KESK
oloveroo(at)gmail.com

Mäki Raimo, PS
tulkkipalvelut(at)outlook.com

Mäklin Pekka, SDP
pekka.maklin(at)suomi24.fi

Pakarinen Kalevi, KESK
einokalevi.pakarinen(at)gmail.com

Pisto Seija, SDP
seija.pisto(at)vesanto.fi

Salo Kimmo, KOK
kimmo.salo(at)vesanto.fi

Simonen Risto, PS
risto.simonen(at)pp.inet.fi

Varavaltuutetut

Huuskonen Anneli, SDP 

Huuskonen Sirje, KOK

Hänninen Satu, KESK  

Kekkonen Jarkko, SDP 

Liimatainen Mirja, KESK  

Liimatainen Terhi, KESK   

Luttinen Venla, KESK  

Markkanen Anne, KESK  

Oittinen Tapani, SDP  

Sauhke Pentti, SDP  

Tuikka Paula, PS  

Turunen Markku, KESK 

Vehniäinen Ida, KOK  

 

Ota yhteyttä

Valtuuston puheenjohtaja
Markku Forss
040 680 7818
markku.forss(at)vesanto.fi

Kunnansihteeri
Pasi Lievonen
kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä
0500 673568
pasi.lievonen(at)vesanto.fi

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokousaikataulu