Tee kuntalaisaloite!

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan asia kuuluu.

 

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Voit tehdä ja lähettää kuntalaisaloitteen kuntaan

  • postittamalla kunnalle aloitteen osoitteella: Vesannon kunta, Sonkarintie 2, 72300 Vesanto.
  • täyttää ja lähettää lomakkeen www.kuntalaisaloite.fi sivustolla. Kuntalaisaloitesivustolla voi kerätä aloitteesi tueksi allekirjoituksia muilta kuntalaisilta.


Kirjaamme kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimitamme ne edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle. HUOM! Jos haluat antaa palautetta kunnalle, kunnan työntekijälle tai haluat kysyä jotain tai esittää toivomuksen, tee se palautelomakkeen avulla.
 

 

Vesannon kunta

Keskustie 5, 72300 VESANTO
044 0885401 (neuvonta)


vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia