Kuulutukset ja ilmoitukset
Takaisin

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus

KUULUTUS

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.11.2018 (21 §) Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen. Maakuntahallitus on tehnyt toimeenpanopäätöksen maakuntakaavan voimaantulosta 28.1.2019 (5 §).

Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheessa on ratkaistu lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä teemoja, joita ovat mm. vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen terminaalit, uudet sähkönsiirtolinjat, Puolustusvoimien alueet, kaivostoimintojen alueet ja vt5:n liikennejärjestelyt Leppävirran taajaman kohdalla.

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa kuten kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §). Voimaantullessaan maakuntakaava kumoaa nykyisistä maakuntakaavoista merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä, jotka on osoitettu erillisellä kartalla ja kuvattu kaavaselostuksessa (www.pohjois-savo.fi/psmk2040). Kaava-aineistoon voi tutustua Pohjois-Savon liiton internet-sivuilla tästä.

Kuopiossa 28.1.2019

Pohjois-Savon liitto/maakuntahallitus


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia