Lapsi varhaiskasvatuksessa


Lapsen saapuessa päivähoitoon laaditaan hänelle yhteistyössä huoltajien kanssa päivähoitosopimus. Lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen kasvatusta, hoitoa ja opetusta ohjaa Nilakan kuntien yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma (1.8.2017).

 

Yksilöllinen tuki

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.

Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi voi jossain vaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea. Huoli tuen tarpeesta on voinut herätä kotona, neuvolassa tai päivähoitopaikassa.

Tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien sekä lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on varhaiskasvatuksen asiantuntija ja koordinoija, joka osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä konsultoi lapsen vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Vesannon kunta ostaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) palvelut 1 päivä/viikko Rautalammin kunnalta.

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatusjohtaja
Mari Jääskeläinen
050 387 9951
mari.jaaskelainen(at)vesanto.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja
Suvi Hytönen
044 282 5579
suvi.hytonen@vesanto.fi


Käynti- ja postiosoite:
Koulutie 16, 72300 Vesanto

Päivähoitotoimisto avoinna
ma-pe klo 9-15

Varhaiskasvatuksen Peda.net