Liikenneturvallisuus

 

Vesannon uusi LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA on valmistunut, voit tutustua sen sisältöön oikealle olevasta palkista.

Liikenneturvallisuusryhmä on jatkanut tärkeää liikenneturvallisuustyötä hiukan uudistuneella kokoonpanolla. Ryhmässä on edustajat P-Savon ELY-keskukselta, Liikenneturvasta, P-Savon pelastuslaitokselta,  liikenneturvallisuustoimijana /Ramboll. 

Kuntaa ryhmässä edustavat:

-  kunnanjohtaja

-  sivistystoimenjohtaja-rehtori

-   tekninen johtaja

-   varhaiskasvatusjohtaja

-   erityispalvelujen esimies

-   kotihoidon esimies sekä

-   nuoriso-ohjaaja

Kokoonpanossa on siis hyvin kattava tuntemus eri ikäryhmien tarpeista ja toiveista turvallisen ja esteettömän liikkumisen suhteen.

Ryhmän tehtävänä on mm.

  • Liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille
  • Liikennekasvatustyön toimenpiteiden toteutumisen seuranta
  • Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan
  • Liikenneturvallisuustilanteen seuranta (mm. liikenneonnettomuudet ja -ilmapiiri)
  • Ajankohtaisten liikenneturvallisusasioiden käsittely (mm. ALOITTEET !!)
  • Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen

JATKOSSA AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA TULLAAN JULKAISEMAAN MM. KUNNAN NETTI- JA FB-SIVUILLA.

 

Yhteistyöterveisin

Liikenneturvallisuusryhmä