Koronatilanne on rajoittanut, jäykistänyt ja kaventanut ihmisten elämää.
Vesannon kunta, Vesannon Osuuspankki ja Vesannon Kehittämissäätiö
järjestävät yhdessä ideakilpailun, jonka tarkoituksena on
notkistaa, virkistää ja liikuttaa paikkakunnan ihmisten mieltä ja kehoa.

 

 

KILPAILUAIKAA ON JATKETTU VERKKOSIVUILLA OLLEEN HÄIRIÖN JOHDOSTA
26.6.2020 ASTI!

Kilpailuun pääsee osallistumaan täyttämällä tästä linkistä löytyvän sähköisen lomakkeen!

 

Liikuta vesantolaisia -ideakilpailu

Koronatilanne on rajoittanut, jäykistänyt ja kaventanut ihmisten elämää. Vesannon kunta, Vesannon Osuuspankki ja Vesannon Kehittämissäätiö järjestävät yhdessä ideakilpailun, jonka tarkoituksena on notkistaa, virkistää ja liikuttaa paikkakunnan ihmisten mieltä ja kehoa.

Ideakilpailun säännöt:

1. Kilpailuun voivat osallistua vesantolaiset ihmiset yksin, vapaamuotoisina ryhminä, järjestöinä tai yrityksinä tai näiden sekakoostumuksina.

2. Kilpailutehtävänä on laatia ajalla 1.7.-16.8.2020 toteutettava monimuotoinen ohjelma, joka liikuttaa useiden erilaisten vesantolaisten ihmisryhmien mieltä ja kehoa. Ohjelmaa voi suunnata esimerkiksi koronan rajoitusten takia koteihinsa jumittuneille ikäihmisille, verkkokokouksissa niskansa jäykistäneille työihmisille, jollekin muulle rajatulle ryhmälle tai tietynlaisesta ohjelmasta kiinnostuneille ihmisille. Kilpailuidea voi sisältää sekä rajatuille ryhmille suoraan suunnattuja tapahtumia että tiettyyn paikkaan kuten kotiin tilattavissa olevia ohjelmanumeroita. Ohjelma voi sisältää vaikkapa musiikkiesityksiä, runonlausuntaa, matalalentojoogaa, mongolialaista kurkkulaulua, liikunnallisia performansseja, yhteislaulua, jumppatuokiota, virrenveisuuta, puunhalausta, tikanheittoa tai ongintaa. Ohjelmaan sisältyvien tapahtumien määrä on yksilöitävä kilpailuehdotuksessa.

3. Ohjelman sisällössä ja toteutuksessa on otettava huomioon koronavirustilanteesta aiheutuvat rajoitteet mm. (turvavälien pitäminen, hygieniaohjeet). Kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja ohjeet löytyvät muun muassa aluehallintoviraston nettisivuilta: https://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset. Tapahtuman järjestäjä vastaa ohjeiden noudattamisesta.  

4. Kilpailussa on kaksi eri palkintosarjaa: 500 euroa yksittäistapahtuman järjestäjälle ja esim. useamman tai kustannuksiltaan ison tapahtuman järjestäjien sarja, jossa palkintosumma on 1000 euroa. Parhaimmat ideat saavat 500 euron tai 1000 euron palkintosumman käytettäväksi ehdottamansa ohjelman toteuttamisesta. Voittanut ryhmä voi jakaa summan keskenään haluamallaan tavalla, ja se voidaan maksaa esitettyä erittelyä vastaan palkkioina ja/tai kilometrikorvauksina. 

5. Voittajan valitsee raati, jossa on kilpailun järjestäjätahojen edustajia yksi kustakin tahosta + kunnan nimeämä viranhaltija.

6. Kilpailuaikaa on 26.6.2020 klo 24.00 asti. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä osallistumislomakkeen Vesannon kunnan nettisivuilla.

Liikuta meitä – osallistu kilpailuun!

Terveisin,

Vesannon kunta
Vesannon Osuuspankki
Vesannon Kehittämissäätiö