Nuorisokysely – nuoret

Keväällä 2019 Vesantolaisille nuorille ja nuorten vanhemmille järjestettiin kysely, jossa kartoitettiin mielipiteitä kunnan tarjoamista nuorisopalveluista. Molemmille kohderyhmille oli oma, erillinen kyselyrunkonsa samankaltaisin kysymyksin.
Nuorille suunnatussa kyselyssä vastaajia oli 41 nuorta, joista yli puolet 15-17 vuotiaita lukiossa tai ammattiopistossa opiskelevia.
Vastaajat olivat osallistuneet monipuolisesti erilaisiin kunnan nuorisotyön palveluihin, mutta selkeästi eniten yökahvilatoimintaan ja erilaisiin musiikki- ja bänditapahtumiin.

 

Kunnan tarjoamia nuorisopalveluita vastanneet nuoret olivat käyttäneet seuraavasti:

Vesannon nuorisopalveluiden käyttö

 

”Mitä harrastat?” -kysymykseen vastattiin seuraavanlaisesti:

urheilua / liikuntaa 19
musiikkia 12
"en mitään" 7
koneella pelaamista 6
e-urheillua 4
metsästystä / kalastusta / ammuntaa 3
ratsastusta 2
airsoftia 2
geokätköilyä 2
jotain muuta 10

 

”Mitä harrastusmahdollisuuksia toivoisit?” -kysymys toi seuraavanlaisia tuloksia:

en osaa sanoa / ei tarvitse lisää 11
muuta liikuntaan liittyvää 6
airsoftia 3
elokuvien/videoiden tekemistä 3
pesäpalloa 2
kamppailulajeja 2
ratsastusta 2
tanssia 2
tietokone- / lautapelaamista 2
muuta 4

 

Avoimissa, harrastamiseen liittyvissä vastauksissa kerrottiin harrastusmahdollisuuksien olevan pääsääntöisesti hyvät. Aika paljon toivottiin ns. matalan kynnyksen monipuolisiin urheilumahdollisuuksiin lisäystä.

32/41 nuorta oli kuullut Vesannon nuorisovaltuustosta.

 

Kysyttäessä nuorten vaikutusmahdollisuuksista heitä koskevissa päätöksissä vastattiin näin:

ON MAHDOLLISUUKSIA 21 56.8%
EI OLE MAHDOLLISUUKSIA 8 21.6%
EN OSAA SANOA 8 21.6%

(yht. 37 vastausta)

 

Avoimessa kysymyksessä toiveista Vesannon nuorisotyön tapahtumiin ja tarjontaan liittyen n. 70:llä % vastaajista ei ollut mitään toiveita. Muutama vastaaja toivoi tapahtumia olevan enemmän ja useammin.

Yökahvilan nykyiset aukioloajat (pe ja la klo 20-00) olivat hyvät 26 vastaajan mielestä. 11 vastaajaa toivoi kahvilan aukeavan aiemmin ja 3 toivoi sen olevan auki pidempään.

 

Vastaukset kysymykseen ”Mitä hyvää on Vesannon nuorisopalveluissa?” jakautuivat seuraavasti:

yökahvila. toiminta / ohjaus 19
monipuolisuus ja aktiivisuus 11
ne ovat hyvät / loistavat tms. 10
tapahtumat / kesäleirit 4

 

Vesannon nuorisopalveluiden parannusehdotuksia olivat:

en osaa sanoa / ei parannettavaa 16
yökahvila. toiminta / ohjaus 5
tiedotus 2
työntekijäresurssien lisääminen 2
kaikkien huomioiminen 2

 

 

Loppupohdintaa kyselyn vastauksista:

Vesannon nuorisopalvelut ovat pääsääntöisesti erittäin hyvät ja kattavat. Yökahvila ja sen suuri merkitys nuorille nousee esiin valtaosassa vastauksia. Nuorisotyö on erittäin henkilöitynyttä ja tekijänsä persoonaan sidoksissa olevaa. Ehdoton enemmistö kokee ohjaajan luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi työntekijäksi, joka ottaa huomioon erilaiset nuoret ja olosuhteet sekä osaa sovittaa työskentelymenetelmät kuhunkin tarpeeseen sopiviksi. Koska kyseessä on vahvasti työntekijän oman persoonan kautta tehtävä työ, löytyy vastauksista myös sellaisia, jotka eivät koe tulleensa kohdatuiksi ja tuntevat jääneensä toiminnan ulkopuolelle omine tarpeineen.

Monessa vastauksessa nousi esille ymmärrys siitä, että näin pieneksi paikkakunnaksi Vesannon nuorisotyön tarjonta ja resurssit ovat poikkeuksellisen hyvät ja laadukkaat. Kiitosta tilanteesta saivat kaikki nuorten elinolosuhteiden hyväksi työtä tekevät.

Joissain vastauksissa nousi esiin pelko resurssien vähenemisestä ja siitä saadaanko nuorisopalvelut jatkossakin pidettyä yhtä laadukkaina.