Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on hoitopalkkio ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjä palveluja, joilla turvataan vanhuksen ja vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvaa hoitoa tai muuta huolenpitoa. 

Omaishoidon tuen myöntämisestä sekä vapaapäivien ja valmennusten järjestämisestä vastaa lasten ja vammaisten osalta erityispalveluiden esimies ja yli 65-vuotiaiden osalta kotihoidon esimies.

Ota yhteyttä

Erityispalveluiden esimies
Laila Hytönen
040 039 5337
laila.hytonen(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia
 

Kotihoidon esimies
Sanna Limpi
050 057 7869
sanna.limpi(at)vesanto.fi
kotihoito(at)vesanto.fi

 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet
Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut
Palveluhakemus (pdf) Palveluhakemus (doc)