Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta yhteisten asioiden hoitoon. Kuntalainen voi vaikuttaa päätöksentekoon paitsi äänestämällä vaaleissa myös tekemällä aloitteita ja lähettämällä kysymyksiä / palautteita luottamushenkilöille ja virkamiehille. Päätöksentekoon voi parhaiten vaikuttaa asioiden valmisteluvaiheessa.

Voit antaa meille palautetta, tehdä kuntalaisaloitteen, osallistua keskusteluun.
 

Sähköinen palautelomake

Vesannon kunnan sivuilla on palautelomake, jolla voi antaa palautetta kunnann palveluista tai muista kunnan toimialaan kuuluvista asioista. Sähköisesti lähetettyjä palautteita luetaan virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.


Kuulutukset

Kuulutukset-sivulla voi seurata kunnan julkisia kuulutuksia, joilla ilmoitetaan muun muassa kaavahankkeista, myönnetyistä rakennusluvista, hyväksytyistä taksoista, kunnanvaltuuston kokouksista tai kuulemistilaisuuksista.

Vesannon kunnan kuulutukset ja kuntalaisia koskevat muiden viranomaisten kuulutukset ovat nähtävillä myös virallisella ilmoitustaululla kunnanvirastolla, osoitteessa Sonkarintie 2, Vesanto.


Neuvostot

Vesannolla toimii nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto, jotka edistävät eri ikä- ja erityisryhmien osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.
 

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen voi tehdä joko kunnanhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero).

Vesannon kunta

Keskustie 5, 72300 VESANTO
044 0885401 (neuvonta)


vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia