Päätöksenteko

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat.
Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä. Luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kunkin toimielimen kohdalla. 

 

Pöytäkirjanotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta vesannon.kunta(at)vesanto.fi.  

  

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjat pidetään julkaisussa kaksi vuotta taaksepäin.