PERUSTURVAN PALVELURAKENNEUUDISTUS

 

Kunnanhallitus (Khall 19.8.2019/149§) perustanut työryhmän valmistelemaan perusturvan hallinnon alalla tehtävää palvelurakenteen uudistustyötä.
 
Palvelurakenteen uudistustyö koskee merkittävältä osin ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämistä. Myös kehitysvammahuollon palveluiden järjestämistapaa tullaan tarkastelemaan. Osaavan ja kokeneen henkilöstön, sekä esimiesten yhteistyötä tullaan tiivistämään palveluiden laadun varmistamiseksi. Myös kolmannen sektorin, järjestöjen ja yhdistysten edustajia, sekä yksityisiä palveluntuottajia kutsutaan yhteistyöhön.