Piirustukset

Haettaessa rakennuslupaa liitetään lupahakemukseen pääpiirustukset, joiden on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 piirustusmääräykset. Piirustusten tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat. Suunnittelijan pätevyydestä on määrätty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 §:ssä.

Asemapiirros:
Tonttia tai rakennuspaikkaa koskeva asemapiirros laaditaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Siitä tulee ilmetä:
- rakennettavaksi aiotut, olevat ja purettavat rakennukset ja rakennelmat
- uudisrakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista ja rakennuksista
- teknisen ja muun huollon järjestelyt, kuten vesijohdot ja viemärit kaivoineen
- jätevesien käsittelypaikat
- pihamaan järjestelyt, kuten jätehuollon, ajo- ja kulkuteiden, autopaikkojen ja oleskelualueiden järjestelyt.

Asemapiirroksessa esitetään lisäksi tontin tai rakennuspaikan korkeussuhteet ennen ja jälkeen rakentamisen, 
- kadun korkeusasemat
- kiinteistön viralliset tunnukset
- rajat ja niiden pituudet sekä rajoittavien alueiden viralliset tunnukset ja nimet.

Pohjapiirustus:
Rakennuksen pohjapiirustus esitetään mittakaavassa 1:50, ja siitä tulee käydä ilmi:
- rakennuksen päämitat
- huoneiden käyttötarkoitus ja pinta-alat
- rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
- savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestely
- huoneiston kiinteä sisustus
- leikkausten ja rakennetyyppien paikat
- palo-osastojen rajat ja osastoivien rakenteiden ja ovien palonkestoajat.

Leikkauspiirustus:
Leikkauspiirustus esitetään mittakaavassa 1:50 tai 1:100 ja siitä tulee käydä ilmi:
- rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
- osastoivat rakenteet
- kerros- ja huonekorkeudet.

Julkisivupiirustus:
Julkisivupiirustus esitetään mittakaavassa 1:100, ja siitä tulee käydä ilmi:
- julkisivu- ja kattopintojen materiaalit käsittelytapoineen
- maanpinnan, julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan sekä vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat
- talo-, katto- ja hätäpoistumistikkaat
- alkuperäisen maanpinnan korkeus julkisivupinnassa pistekatkoviivalla esitettynä
- värityssuunnitelma värimallein.

Rakenneleikkauspiirustukset / rakennetyypit:
Omakotitalon rakennuslupahakemuksen yhteydessä esitetään yksityiskohtainen rakenneselvitys (mk 1:20 tai 1:10) mm seuraavista kohdista:
- ulkoseinästä yleensä
- alapohjasta
- ulkoseinän ja väliseinän liittymästä alapohjaan kostean tilan kohdalla
- yläpohjasta
- sokkelileikkaus
- osastoivien rakennusosien rakennetyypit ja niiden liittyminen välipohjaan, ulkoseinään ja vesikatteeseen.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto