Piirustukset

Haettaessa rakennuslupaa liitetään lupahakemukseen pääpiirustukset, joiden on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 piirustusmääräykset. Piirustusten tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat. Suunnittelijan pätevyydestä on määrätty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 §:ssä.

Asemapiirros:
Tonttia tai rakennuspaikkaa koskeva asemapiirros laaditaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Siitä tulee ilmetä:
- rakennettavaksi aiotut, olevat ja purettavat rakennukset ja rakennelmat
- uudisrakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista ja rakennuksista
- teknisen ja muun huollon järjestelyt, kuten vesijohdot ja viemärit kaivoineen
- jätevesien käsittelypaikat
- pihamaan järjestelyt, kuten jätehuollon, ajo- ja kulkuteiden, autopaikkojen ja oleskelualueiden järjestelyt.

Asemapiirroksessa esitetään lisäksi tontin tai rakennuspaikan korkeussuhteet ennen ja jälkeen rakentamisen, 
- kadun korkeusasemat
- kiinteistön viralliset tunnukset
- rajat ja niiden pituudet sekä rajoittavien alueiden viralliset tunnukset ja nimet.

Pohjapiirustus:
Rakennuksen pohjapiirustus esitetään mittakaavassa 1:50, ja siitä tulee käydä ilmi:
- rakennuksen päämitat
- huoneiden käyttötarkoitus ja pinta-alat
- rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
- savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestely
- huoneiston kiinteä sisustus
- leikkausten ja rakennetyyppien paikat
- palo-osastojen rajat ja osastoivien rakenteiden ja ovien palonkestoajat.

Leikkauspiirustus:
Leikkauspiirustus esitetään mittakaavassa 1:50 tai 1:100 ja siitä tulee käydä ilmi:
- rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
- osastoivat rakenteet
- kerros- ja huonekorkeudet.

Julkisivupiirustus:
Julkisivupiirustus esitetään mittakaavassa 1:100, ja siitä tulee käydä ilmi:
- julkisivu- ja kattopintojen materiaalit käsittelytapoineen
- maanpinnan, julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan sekä vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat
- talo-, katto- ja hätäpoistumistikkaat
- alkuperäisen maanpinnan korkeus julkisivupinnassa pistekatkoviivalla esitettynä
- värityssuunnitelma värimallein.

Rakenneleikkauspiirustukset / rakennetyypit:
Omakotitalon rakennuslupahakemuksen yhteydessä esitetään yksityiskohtainen rakenneselvitys (mk 1:20 tai 1:10) mm seuraavista kohdista:
- ulkoseinästä yleensä
- alapohjasta
- ulkoseinän ja väliseinän liittymästä alapohjaan kostean tilan kohdalla
- yläpohjasta
- sokkelileikkaus
- osastoivien rakennusosien rakennetyypit ja niiden liittyminen välipohjaan, ulkoseinään ja vesikatteeseen.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:

Vesannon kunta / rakennusvalvonta
Keskustie 5, 72300 Vesanto

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto