Rakennusvalvonnan lomakkeet

 

Rakennusvalvonnan lomakkeita uudistetaan ja lisätään vähitellen. Jos rakennusvalvonnan lomakkeissa on mielestäsi korjattavaa tai esimerkiksi lisättäviä lomakkeita, niin palautetta voi antaa rakennustarkastajalle, joko sähköpostilla eero.talja@vesanto.fi tai puhelimella 0500 573 720.

 

 

Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle(täytettävä) Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.PDF Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle(täytettävä.doc) Selvitys naapurin kuulemisesta Poikkeuslupahakemus Naapurin suostumus rakennuksen sijoittamiseksi säädettyä lähemmäksi omistamastaan maasta tai rakennuksesta(MRA 57) Työnjohtaja hakemus(ilmoitus)täytettävä Työnjohtaja hakemus(ilmoitus)pdf Maisematyölupahakemus Rakennusluvan jatkoaikahakemus.PDF Rakennusluvan jatkoaikahakemus.(täytettävä) Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta
Rakennusvalvonnan maksut ja taksat (pdf)

 

Alla olevista linkeistä voi tutustua rakennuslainsäädäntöön ja ohjeisiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus Suomen rakentamismääräyskokoelma Jätevesien käsittelysuunnitelma.rtf Jätevesien käsittelysuunnitelma.pdf Selvitys jatevesijarjestelmasta, käyttö- ja huolto-ohje ja päiväkirja_täytettävä Selvitys jatevesijarjestelmasta, käyttö- ja huolto-ohje ja päiväkirja_PDF Haja-asutuksen jätevedet(ympäristöopas 2017) Kosteudenhallintasuunnitelma_esimerkki_pientalo Esimerkki tarkastettavista asioita kosteudenhallinta-asiakirjaa laadittaessa Kuivaketju10-Riskilista Ymparistoministerion_ohje_rakentamista_koskevista_suunnitelmista_ja_selvityksista Vesannon rakennusjärjestys Juurikanrannan rakentamistapaohje Ohjeita rakennusluvan hakijalle Ohjeita kosteudenhallintaan liittyen
Alla olevista linkeistä voi tutustua työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksiin.
Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset Rakennesuunnitelijan kelpoisuuvaatimukset Rakennussuunnitelijan kelpoisuuvaatimukset LVI-suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset KVV- ja IV työnjohtaja kelpoisuusvaatimukset

Vesannon kunnan karttapalvelussa voi tutustua mm. kaavamerkintöihin. 

Karttapohjaksi on valittavissa esimerkiksi asemakaava- tai yleiskaavayhdistelmä. Kaavamerkinnöillä voi tulkita mm. kiinteistön rakennusoikeutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki
127§ Rakennuksen purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupahakemus Ilmoitus naapurin kuulemiseksi purkamislupahakemuksen johdosta Selvitys rakennusjätteen käsittelystä LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Muut lomakkeet

Rakentamisen tarkastusasiakirja IV tarkastusasiakirja KVV tarkastusasiakirja