Rakennusvalvonnan lomakkeet

 

Rakennusvalvonnan lomakkeita uudistetaan ja lisätään vähitellen. Jos rakennusvalvonnan lomakkeissa on mielestäsi korjattavaa tai esimerkiksi lisättäviä lomakkeita, niin palautetta voi antaa rakennustarkastajalle, joko sähköpostilla eero.talja@vesanto.fi tai puhelimella 0500 573 720.

Ajankohtaista jätevesien käsittelyyn liittyvää ohjeistusta löytyy alla olevasta linkistä:

Haja-asutusalueiden jätevedet - Jätekukko

 

Löydä kiinteistöllesi sopiva jätevesiratkaisu!

Kokeile VESIHUOLTOTULKKIa, jonka avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä. http://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki

Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle(täytettävä) Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.PDF Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle(täytettävä.doc) Selvitys naapurin kuulemisesta Naapurin suostumus rakennuksen sijoittamiseksi säädettyä lähemmäksi omistamastaan maasta tai rakennuksesta(MRA 57) Työnjohtaja hakemus(ilmoitus)täytettävä Työnjohtaja hakemus(ilmoitus)pdf Maisematyölupahakemus Rakennusluvan jatkoaikahakemus.PDF Rakennusluvan jatkoaikahakemus.(täytettävä) Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta
Rakennusvalvonnan maksut ja taksat (pdf)

Alla olevista linkeistä voi tutustua rakennuslainsäädäntöön ja ohjeisiin.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus Suomen rakentamismääräyskokoelma Jätevesien käsittelysuunnitelma.rtf Jätevesien käsittelysuunnitelma.pdf Haja-asutuksen jätevedet(ympäristöopas 2017) Kosteudenhallintasuunnitelma_esimerkki_pientalo Esimerkki tarkastettavista asioita kosteudenhallinta-asiakirjaa laadittaessa Kuivaketju10-Riskilista Ymparistoministerion_ohje_rakentamista_koskevista_suunnitelmista_ja_selvityksista Vesannon rakennusjärjestys Juurikanrannan rakentamistapaohje Ohjeita rakennusluvan hakijalle

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys

 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)

12 § edellyttää kosteudenhallintaselvityksen laatimisen kaikissa luvanvaraisissa hankkeissa (vrt. asetuksen 1 § soveltamisala).

1 § Soveltamisala

Tämä asetus koskee uuden rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta.

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

  • Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys kattaa koko hankkeen tilaamisesta käyttöön
  • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on osa koko rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitystä.
Alla olevista linkeistä voi tutustua mm. vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksiin.
Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset Rakennesuunnitelijan kelpoisuuvaatimukset Rakennussuunnitelijan kelpoisuuvaatimukset LVI-suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset KVV- ja IV työnjohtaja kelpoisuusvaatimukset

Vesannon kunnan karttapalvelussa voi tutustua mm. kaavamerkintöihin. 

Karttapohjaksi on valittavissa esimerkiksi asemakaava- tai yleiskaavayhdistelmä. Kaavamerkinnöillä voi tulkita mm. kiinteistön rakennusoikeutta.

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki
127§ Rakennuksen purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupahakemus Ilmoitus naapurin kuulemiseksi purkamislupahakemuksen johdosta Selvitys rakennusjätteen käsittelystä LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Muut lomakkeet

 

Rakentamisen tarkastusasiakirja