Rakennusvalvonnan lomakkeet

 

Rakennusvalvonnan lomakkeita uudistetaan ja lisätään vähitellen. Jos rakennusvalvonnan lomakkeissa on mielestäsi korjattavaa tai esimerkiksi lisättäviä lomakkeita, niin palautetta voi antaa rakennustarkastajalle, joko sähköpostilla eero.talja@vesanto.fi tai puhelimella 0500 573 720.

 

 

 

Alla olevista linkeistä voi tutustua rakennuslainsäädäntöön ja ohjeisiin.

Alla olevista linkeistä voi tutustua työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksiin.

Vesannon kunnan karttapalvelussa voi tutustua mm. kaavamerkintöihin. 

Karttapohjaksi on valittavissa esimerkiksi asemakaava- tai yleiskaavayhdistelmä. Kaavamerkinnöillä voi tulkita mm. kiinteistön rakennusoikeutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki
127§ Rakennuksen purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Muut lomakkeet