Rakennusvalvonta ja työnjohto

Vastaava työnjohtaja
Rakennustyön vastaavan työnjohtajan kelpoisuus: Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Ohje löytyy linkistä. https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustyöhön on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Vesijohtojen ja viemärien asennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustyöhön on hyväksytty KVV-työnjohtaja. Työnjohtajan kirjallinen hakemus/ilmoitus toimitetaan rakennustarkastajalle. Omakotitalotyömaalla saa pääsääntöisesti vastaavana työnjohtajana toimia ainoastaan henkilö, joka on suorittanut vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon.

Tarkastusasiakirja
Rakennustyömaalla pidettävästä tarkastusasiakirjasta määrätään rakennusluvassa.

Aloituskokous
Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuttajan kutsusta aloituskokous, jossa käydään läpi hankkeeseen liittyvät keskeiset suunnittelu- ja toteutuskysymykset sekä sovitaan rakentamisen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot. Aloituskokouksesta laaditaan muistio. Aloituskokoukseen voivat osallistua rakennuttajan ja rakennustarkastajan lisäksi vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja, rakennus-, rakenne-, kv-, ilmanvaihto- ja sähkösuunnittelijat sekä urakoitsijat yms.

 

Rakentamisen edistyessä eri tarkastavat osapuolet, viranomaiset, työnjohtajat, iv- ja sähköasentajat, merkitsevät päiväkirjaan tarkastuksensa ja mahdolliset huomautuksensa havaitsemistaan puutteista tai suunnitelmista poikkeamisista.

Rakennushankkeen valmistuttua ja loppukatselmuksen tultua tehdyksi otetaan tarvittavista työmaapäiväkirjan sivuista kopiot rakennusvalvonnan arkistoon, itse julkaisu jää kiinteistön omistajalle.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:

Vesannon kunta / rakennusvalvonta
Keskustie 5, 72300 Vesanto

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto