Rakentamismääräyskokoelma Maankäyttö- ja rakennusasetus Vesannon rakennusjärjestys

Rakennusvalvonta ja työnjohto

Vastaava työnjohtaja
Rakennustyön valvonnasta on annettu ohjeet Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A1. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustyöhön on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Vesijohtojen ja viemärien asennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustyöhön on hyväksytty KVV-työnjohtaja. Työnjohtajan kirjallinen hakemus/ilmoitus toimitetaan rakennustarkastajalle. Omakotitalotyömaalla saa pääsääntöisesti vastaavana työnjohtajana toimia ainoastaan henkilö, joka on suorittanut vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon.

Tarkastusasiakirja
Rakennustyömaalla pidettävästä tarkastusasiakirjasta määrätään rakennusluvassa.

Aloituskokous
Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuttajan kutsusta aloituskokous, jossa käydään läpi hankkeeseen liittyvät keskeiset suunnittelu- ja toteutuskysymykset sekä sovitaan rakentamisen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot. Aloituskokouksesta laaditaan muistio. Aloituskokoukseen voivat osallistua rakennuttajan ja rakennustarkastajan lisäksi vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja, rakennus-, rakenne-, kv-, ilmanvaihto- ja sähkösuunnittelijat sekä urakoitsijat yms.

 

Rakentamisen edistyessä eri tarkastavat osapuolet, viranomaiset, työnjohtajat, iv- ja sähköasentajat, merkitsevät päiväkirjaan tarkastuksensa ja mahdolliset huomautuksensa havaitsemistaan puutteista tai suunnitelmista poikkeamisista.

Rakennushankkeen valmistuttua ja loppukatselmuksen tultua tehdyksi otetaan tarvittavista työmaapäiväkirjan sivuista kopiot rakennusvalvonnan arkistoon, itse julkaisu jää kiinteistön omistajalle.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle(täytettävä) Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.PDF Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle(täytettävä.doc) Selvitys naapurin kuulemisesta Naapurin suostumus rakennuksen sijoittamiseksi säädettyä lähemmäksi omistamastaan maasta tai rakennuksesta(MRA 57) Työnjohtaja hakemus(ilmoitus)täytettävä Työnjohtaja hakemus(ilmoitus)pdf Maisematyölupahakemus Rakennusluvan jatkoaikahakemus.PDF Rakennusluvan jatkoaikahakemus.(täytettävä) Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta
Rakennusvalvonnan maksut ja taksat (pdf)