Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että ostaja suorittaa palvelun myynnistä arvonlisäveron myyjän puolesta. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tulee sovellettavaksi, jos kaksi perusehtoa täyttyy (molempien on täytyttävä).

1. Palvelu on kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta kiinteistöön kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua varten.

2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten tai suorittaa laissa tarkoitettuja kiinteistön luovutuksia

 

Vesannon kunta on lain määrittelemä rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja ja ostajana sellainen verovelvollinen, johon on sovellettava käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

 
Vesannon kunnan rakentamispalveluja koskeviin ostoihin ja työvoiman vuokraukseen (AVL 8 c §) sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Tällöin laskun ei tule sisältää arvonlisäveroa ja laskussa pitää olla näkyvissä myyjän y-tunnuksen lisäksi myös kunnan (ostajan) y-tunnus, joka on 0173787-2.

Ota yhteyttä 

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 017 688 541 (vaihde)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Toimistosihteeri
Päivi Konttinen
050 057 0542
paivi.konttinen(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia toimistosihteerille

Käynti- ja postiosoite:
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
Tekniseen toimeen pääset myös suoraan takaoven kautta.