Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. 

 

Sosiaalipalveluja järjestetään tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyviin tuen tarpeisiin, taloudellisen tuen tarpeisiin sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

 

Osana hyvinvoinnin edistämistä järjestetään sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sekä rakenteellista sosiaalityötä.

Ota yhteyttä

Perusturvajohtaja
Anne-Leena Pellikka
044 788 5400
anne-leena.pellikka(at)vesanto.fi

Turvaposti

Toimistosihteeri
Mervi Sauhke
- laskutus, asiakasmaksut
040 714 3317
mervi.sauhke(at)vesanto.fi

 


Käynti- ja postiosoite: 
Vesannon kunta/sosiaalitoimisto
Valokuja 2, 72300 Vesanto