Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. 

 

Sosiaalipalveluja järjestetään tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyviin tuen tarpeisiin, taloudellisen tuen tarpeisiin sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

 

Osana hyvinvoinnin edistämistä järjestetään sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sekä rakenteellista sosiaalityötä.

Ota yhteyttä

Perusturvajohtaja
Tarja Rossinen
p. 044 788 5400
tarja.rossinen(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia perusturvajohtajalle

Toimistosihteeri
Mervi Sauhke
- laskutus, asiakasmaksut
p. 040 714 3317
mervi.sauhke(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia toimistosihteerille

Käynti- ja postiosoite: 
Vesannon kunta / sosiaalitoimisto
Valokuja 2, 72300 Vesanto