Sosiaalityö

Sosiaalityö on sosiaalisia ongelmia ehkäisevää, vähentävää tai poistavaa asiantuntijatyötä, joka kohdistuu yksilöön, perheisiin ja yhteisöihin.

 

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön tarkoituksena on vahvistaa ja tukea yksilön selviytymistä sekä edistää turvallisuutta, ohjata ja selvittää asiakkaan kanssa hänen elämäntilannettaan ja auttaa tarvittaessa tukitoimien järjestämisessä. Sosiaalityön muotoina ovat asiakkaan ohjaus, neuvonta, tukeminen muun muassa työelämään, kuntoutukseen, koulutukseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua tai neuvoja mm.

  • palvelutarpeen arviointiin
  • toimeentulovaikeuksiin
  • asumiseen
  • työllistymiseen
  • päihdeongelmien ratkaisuun
  • kuntoutumiseen (mieleterveys, pitkäaikaistyöttömyys, päihteet) 
  • muihin elämänhallintavaikeuksiin
 

Toimeentuloturva

Perustoimeentulotuen myöntää Kela, täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntää kunta. Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen hakemus edellyttää perustoimeentulotuen päätöstä Kelalta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta aina kirjallisesti.

 

Lasten ja perheiden sosiaalityö

Nuoria ja lapsiperheitä tuetaan kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa, saatavilla on lapsiperheiden kotipalvelua sekä muita perheille suunnattuja palveluita.

Perhekohtainen sosiaalityö on perheiden hyvinvoinnin tukemista, perheen voimavarojen vahvistamista ja vuorovaikutustaitojen tukemista. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä. Vesannon kunnassa perhetyötä tehdään sosiaalitoimen, neuvolan, päivähoidon tai koulun yhteydessä perheen kanssa yhteystyössä. Perhekohtaiseen sosiaalityöhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukainen palvelu sekä lastensuojelupalvelut.

 

Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävää palvelua. Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

Tehostettua perhetyötä annetaan lastensuojelulain nojalla.

 
Kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella yhteys sosiaalipäivystykseen hätänumerosta 112.

 

Ota yhteyttä

Vastaava sosiaalityöntekijä
Tuija Oittinen
- lasten ja perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, perheoik. asiat
050 387 9972
tuija.oittínen(at)vesanto.fi
soittoaika arkisin klo 10-11, soittopyynnöt myös tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Lähetä turvapostia


Palveluohjaaja
Anu Honkaselkä
- työllisyyspalvelut, aikuissosiaalityö
044 788 5560
anu.honkaselka(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia

 

Perusturvajohtaja
Anne-Leena Pellikka
044 788 5400
anne-leena.pellikka(at)vesanto.fi

Turvaposti

 

Käynti- ja postiosoite: 
Valokuja 2, 72300 Vesanto