Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kaavoituksesta ja maankäytöstä, kunnan rakennuttamisesta, kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden ylläpidosta sekä vesi- ja jätehuollosta. Vesannon kunnan teknisessä lautakunnassa on 5 jäsentä. 
Lautakunnan asioiden esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja. 

 

Tekninen lautakunta 2017-2019

Puheenjohtaja
Pakarinen Kalevi
040 057 5564

Varapuheenjohtaja
Mäklin Pekka

Jäsenet
Liimatainen Mirja

Koskinen Jaana

Juutilainen Nina

 

Yhteystietojen osalta tietoja päivitetään.

Ota yhteyttä

Tekninen johtaja
Juha Soininen
- lautakunnan asioiden esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
p. 050 067 5247, 017 688 541 (vaihde)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Vesannon kunta / tekninen toimi
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Esityslistat ja pöytäkirjat