Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Vesannon kunta ja kuntakonserni toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä. Tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

Kukin kunnan toimiala ja kunnan omistama yhtiö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Selosteita kartutetaan ja päivitetään säännöllisesti.