Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Vesannon kunta kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien ja erilaisten palveluiden suorittamista varten. Alta löydät tietosuojaselosteet käytössämme olevista rekistereistä. Voit myös halutessasi tutustua kunnan rekisteri- ja tietosuojaselosteen täyttöhjeisiin, joita on käytetty kunnassa apuna selosteiden tekemisessä.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita mm. henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

Kukin kunnan toimiala ja kunnan omistama yhtiö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Selosteita kartutetaan ja päivitetään tietojen muuttuessa.

Ota yhteyttä:

Erityispalvelujen esimies / perusturvapalvelut

Laila Hytönen
0400 395 337
laila.hytonen(a)vesanto.fi

Lähetä turvapostia

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö Rekisteritietojen korjausvaatimus Tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake