Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Vaikeavammaisille järjestettäviä palveluita ovat kuljetuspalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt. Muita vammaispalveluja ovat mm. sopeutumisvalmennus sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Ota yhteyttä

Erityispalveluiden esimies
Laila Hytönen
040 039 5337
laila.hytonen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite: 
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Lähetä turvapostia