Vapaa-aikatoimen avustukset

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset ovat haettavissa keväisin ja myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja rekisteröimättömille yhteisöille (ei yksittäisille henkilöille). Liikunta- ja nuorisotoimen avustukset ovat yleisavustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia. Avustushakemukset ovat ladattavissa oheisistä linkeistä.

 

Yleisavustus (liikuntatoimi ja nuorisotoimi)
Liikuntatoimen ja nuorisotoimen yleisavustukset ovat haettavana keväisin ja hakea voi rekisteröitynyt yhdistys, jolla on ohjattua toimintaa alle 18-vuotiaille. Liikuntatoimi myöntää myös ohjaajapalkkioita. Ohjaajapalkkiot ovat haettavissa neljä kertaa vuodessa vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee pidettyjen kerhojen ajankohdat, osallistujamäärä ja vetäjät. 

 

Kohdeavustus (kulttuuritoimi)
Kohdeavustukset on haettavana keväisin ja myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja 
rekisteröimättömille yhteisöille (ei yksittäisille henkilöille).
Avustuksen kohde: erilaiset hankinnat, tapahtumat, 
koulutus-, esiintymis-/kilpailumatkat, toimitilamenot
Avustuskohteessa oltava vähintään 50%:n omavastuuosuus menoista
Avustuksen käytöstä annettava tilitys (selvitys avustuksen käytöstä (lomake) sekä kopiot tositteista) vuoden loppuun mennessä

 

Matka-avustus
Matka-avustus myönnetään jo tehdystä liikunta-, nuoriso- tai kulttuurimatkasta tai -retkestä, avustuksen suuruus on 150 euroa, enintään puolet matkakustannuksista.
Matka-avustusta ei haeta lomakkeella - riittää, kun toimittaa kuitin maksetusta matkalaskusta liikuntasihteerille, nuoriso-ohjaajalle tai kirjasto-kulttuurisihteerille.
Matka-avustuksia saa 150 euroa/vuosi/järjestö.

Yhteystiedot

Liikuntasihteeri
Juha Honkaselkä (Vesannolla ma ja to)
044 749 9303
juha.honkaselka(at)tervo.fi

Nuoriso-ohjaaja
Arto Lahtinen
050 387 9969
arto.lahtinen(at)vesanto.fi

Kirjasto-kulttuurisihteeri
Sirpa Jäntti
050 387 9968
sirpa.jantti(at)vesanto.fi

kirjasto(at)vesanto.fi