Päivähoito

Lapselle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan päivähoitoa vanhempien toivomassa muodossa kokopäivä- tai osapäivähoitona joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Vanhemmat voivat hakea lapselleen kunnan järjestämää päivähoitoa ympäri vuoden, hoitaa lastaan kotihoidontuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin.

 

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidossa tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, mikä saavutetaan tiiviillä vuoropuhelulla lapsen huoltajan kanssa.

Kunnan perhepäivähoitomuodot ovat perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito, jota tarjotaan Vesselissä. Ryhmäperhepäivähoitokoti Vesseliin on keskitetty vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoito. Oikeus ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoon on vain vanhempien työn tai opiskelun vuoksi.

 

Päiväkoti Esikko

Toimintansa 1.8.2016 aloittanut Päiväkoti Esikko tarjoaa lapsille päiväkotihoitoa alle 6-vuotiaiden Nuppusten ryhmässä sekä 6-vuotiaiden esiopetusta täydentävässä ryhmässä. Päiväkodin toiminta-ajatus on laadukas pedagogiikka lapsen parhaaksi. Tämä tarkoittaa päivittäisessä toiminnassa kasvamista ja oppimista leikin, pienryhmätoiminnan, osallisuuden ja perheiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta.  

Päiväkoti on 42-paikkainen ja aukioloaika on ma-pe klo 6.30-17.00. Päiväkoti sijaitsee samassa pihapiirissä koulun ja liikuntahallin kanssa. Päiväkodin sijainti mahdollistaa mainiosti luonto- ja liikuntapainotteisen toiminnan. 

Yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja
Mari Jääskeläinen
050 387 9951
mari.jaaskelainen(at)vesanto.fi

Päiväkoti Esikko
Koulutie 16, 72300 Vesanto
044 788 5597 (Nuppuset)
044 788 5427 (Esikoulu)

Päivähoitotoimisto
Koulutie 16, 72300 Vesanto
avoinna ma-pe 9.00-15.00